Het Groene Woud Woudenberg

Het plangebied bevindt zich aan de noordoost zijde van Woudenberg. De werkzaamheden voor dit project bestonden uit de civieltechnische voorbereiding, voorbereiding groenvoorzieningen en bodemonderzoek naar verontreinigingen en asbest voor het bouw- en woonrijp maken van de nieuwbouw van ‘Het Groene Woud fase 2,3,4, en 5’. Het vertrekpunt van de opdracht was een schetsontwerp van de opdrachtgever.

Bijzonder is de ruim gedimensioneerde parkstrook aan de noordzijde van het plan. Hier is een fraaie meanderende waterpartij gerealiseerd, welke fungeert als waterbuffer en tevens voorzien is van natuurvriendelijk oevers met een hoge ecologische waarde. Hierdoor worden de functies recreëren, water bergen en natuur optimaal gecombineerd.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gemeente Woudenberg

Uitvoering: januari 2011 - januari 2012

Vakgebied: Landschapsinrichting & advies groene buitenruimte Bodemonderzoek & sanering

Contactpersoon

Fabian Schielein
Projectmanager

Tel: 0318-247277
Mob. tel.: 06-54201284

Fabian Schielein

Neem contact op met Fabian Schielein