3D-meting De Plantage Geldermalsen

Dronemetingen voor planvorming

De Betuwse gemeente Geldermalsen breidt haar woningaanbod flink uit. Veel nieuwe bewoners wonen inmiddels met plezier het deel van de wijk dat in fase 1 van het project is gebouwd. Tijd voor fase 2. De Plantage is een gebied met akkerbouwgrond en dus niet automatisch geschikt voor bebouwing. Eerst moet de planvorming verder uitgewerkt en de grondbalans berekend zijn. Er zijn daarom nauwkeurige en betrouwbare meetgegevens nodig, waarvoor de gemeente de ingenieurs van BOOT in de arm heeft genomen. We hebben ervoor gekozen een 3D-meting met de drone uit te voeren: de eerste inmeting van het terrein is met behulp van onze drone gedaan. Om een compleet en nauwkeurig beeld van het hele gebied te kunnen creëren, zijn daarna tachymetirsche metingen uitgevoerd.

Een greep uit de uitgevoerde werkzaamheden

  • koppelen van meetgegevens aan het landelijke hoogtenet (NAP)
  • meting van verhardingen van planranden en zichtbare terreinbegrenzingen
  • meting van twee gronddepots
  • meting van de bestaande watergangen en de vijver
  • meting van de dorpelhoogtes van aanliggende woningen
  • hoogtemeting van het maaiveld van de akkers en percelen
  • inmeten van de bomen en boomkenmerken

Verwerking

Alle meetwerkzaamheden met de drone zijn binnen twee dagen uitgevoerd en worden nu uitgewerkt in een digitaal 3D-bestand. Een onderdeel hiervan is de berekening van het volume van de aanwezige gronddepots.
Wanneer het terrein volledig handmatig ingemeten moest worden, was de landmeter hier een aantal weken mee bezig geweest. Het terrein enkel inmeten met de drone zou bij deze locatie ook niet afdoende zijn geweest omdat we door aanwezige begroeiing niet overal aan de gestelde nauwkeurigheidseis konden voldoen. Juist door beide diensten te combineren en meetgegevens op elkaar aan te laten sluiten konden we de opdrachtgever goed van dienst zijn en hem de precieze informatie leveren die hij nodig heeft voor de verdere planvorming.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Gemeente Geldermalsen
Uitvoering december 2016 - februari 2018
Vakgebied Landschapsinrichting, GEO-informatie,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Peter van der Kruk

06-13160738
pb.vanderkruk@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Peter van der Kruk via 06-13160738 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR