Bodeminventarisatie asbestvezels boerderij Harfsen

De aanwezigheid van asbest in daken en de sanering hiervan is al jaren een actueel thema. Wetgeving en subsidies moeten zowel particulieren als bedrijven stimuleren werk te maken van asbest in hun gebouwen. Bodemverontreiniging door de aanwezigheid van asbest in dakgootloze daken is lange tijd een minder bekend gegeven geweest. Tegenwoordig wordt hier steeds meer aandacht aan besteed. Het bodemonderzoek van BOOT bij een boerderij in de oude dorpskern van Harfsen laat zien dat dit nodig is.

Werkzaamheden van BOOT

Voordat de vernieuwde planinrichting van de Gelderse boerderij plaats kan vinden, moet het terrein schoon te zijn. Het asbesthoudende dak van een oude schuur was door de jaren heen flink verouderd. Door het ontbreken van een dakgoot kon met asbest vervuild water vrij naar beneden stromen en in de grond zakken. Dit was de reden dat de vastgoedontwikkelaar BOOT opdracht heeft gegeven voor een bodeminventarisatie rondom het gebouw. Onze werkzaamheden bestonden in grote lijnen uit:

  • het graven van sleuven rondom de schuur;
  • het nemen van veiligheidsmaatregelen;
  • het doen van een BUS-melding;
  • het begeleiden van de bodemsanering.

Het bodemonderzoek en de sanering maken onderdeel uit van een groter adviesproject waarbij BOOT ook de sloopvoorbereidingen en -begeleiding en de coordinatie van de aanleg van kabels en leidingen voor zijn rekening nam.

Meerwaarde door maatwerk

Het bodemonderzoek was in de eerste instantie een uitdaging door de beperkte ruimte die hiervoor beschikbaar was. Onze deskundigen hebben er daarom voor gekozen veel korte sleuven te graven in plaats van een aantal lange. Uit de bodemanalyse in het lab bleek dat de bodem ernstig verontreinigd was met asbest en we hebben dan ook direct uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Juist door maatwerk te bieden en te werken met hoge veiligheidsnormen konden we de opdrachtgever van dienst zijn. Nu de inventarisatie en sanering afgerond is, kan de opdrachtgever de uitvoering van zijn plannen met het terrein weer hervatten.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Vastbouw Vastgoedontwikkeling B.V.
Uitvoering september 2016 - maart 2017
Vakgebied Bodemonderzoeken, Begeleiding van bodemsaneringen, Saneringsbestekken en aanbestedingen, Bodem,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Chris Prudon

06-52862889
chj.prudon@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Chris Prudon via 06-52862889 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR