Schilperoortpark Leiden

Het ‘Schilperoortpark’ is een onderdeel van het Leiden Bio Science Park. Ter voorbereiding op de ontwikkeling van 289 appartementen op bouwlocatie DUWO kreeg BOOT de vraag voor het omleggen van kabels en leidingen uit de bouwplot. Er liggen kabels en leidingen en de bouw moet van start. Tegelijkertijd is ook het uitgangspunt dat het netwerk van kabels en leidingen tijdens de werkzaamheden beschikbaar en in werking blijft.

Werkzaamheden
Bijna alle disciplines van BOOT werden ingezet bij dit project. Van projectmanagement, situatiemeting, grondrader en civiele voorbereiding tot contractvorming, risicomanagement, bodemsanering en milieukundige begeleiding. In dit project had de projectmanager een centrale rol om alle werkzaamheden goed af te stemmen en de raakvlakken en risico’s te beheersen vanuit de aspecten tijd, kwaliteit, budget, organisatie en informatie.

BOOT zorgde dat de werkzaamheden binnen de gestelde tijd gerealiseerd zijn, mede door de uitdagingen toe te eigenen. In nauwe samenwerking met de Universiteit Leiden werden de werkzaamheden uitgevoerd. Eerst werd er een inventarisatie uitgevoerd om de bestaande situatie inzichtelijk te krijgen en de ondergrondse objecten in beeld te brengen. Daarnaast werd een onderzoeksscan uitgevoerd en de ontbrekende en benodigde onderzoeken zijn daarna uitgevoerd. Er werd gesproken met de nutsbedrijven en de aannemer en zo kwamen we snel tot een nieuw ontwerp tracé. Het inzetten van directievoering en toezicht heeft eraan bijgedragen dat de planning is gehaald.

Uitdagingen
Met name tijd was de grootste uitdaging. Waar normaal gesproken gemiddeld driekwart jaar voor staat, moest nu in enkele maanden uitgevoerd worden. De nutsbedrijven hebben daar op een hele positieve en proactieve manier in meegedacht. De inzet van de aannemer zorgde ervoor dat de materialen op tijd werden geleverd. Daarnaast zorgde de nauwe samenwerking tussen de Universiteit, BOOT en de nutsbedrijven dat de werkzaamheden op tijd werden gerealiseerd.

Tijdens de uitvoering bleek onverwachts dat er een ondergrondse olietank aanwezig was. Nader onderzoek werd uitgevoerd om de verontreiniging in te perken, een saneringsplan werd geschreven en vervolgens uitgevoerd en afgerond.

DUWO wil gaan bouwen, maar er blijken nog allerlei objecten in de grond aanwezig te zijn. Deze zijn met behulp van een grondradar opgezocht. De laatste fase om het terrein bouwrijp te maken zijn ondertussen uitgevoerd. BOOT heeft de aannemer hierbij betrokken, zodat de werkzaamheden eind mei afgerond zijn. De kabels en leidingen zijn verlegd, de bodem is gesaneerd en het bouwplot is beschikbaar. De bouw kan van start.

Dit project in het kort

Opdrachtgever Universiteit Leiden
Uitvoering 15 april 2020 - april 2022
Vakgebied Project­management, Grondstoffen- en materialeninventarisatie, Risicomanagement, Risicomanagement,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Johan Hannewijk

06-54656752
j.hannewijk@buroboot.nl

Advies nodig?

Bel Johan Hannewijk via 06-54656752 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR