over BOOT

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen

Ingenieurs met een verhaal

Onze ideeën achter een circulaire aanpak


In onze samenleving staan wij voor uitdagingen: een veranderend klimaat; omvorming naar een circulaire economie en een conjunctuur gevoelige arbeids- en woningmarkt. Hierin nemen de ingenieurs van BOOT verantwoordelijkheid. Als betrouwbare partner werken wij samen aan een toekomstbestendige, prettig leefbare en inspirerende leefomgeving. Wij zijn daarom actief binnen alle facetten van onze leefomgeving en leveren integrale advies- en managementdiensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied: bouw, mobiliteit, water, milieu, veiligheid, sport en recreatie.

Jij kunt ons dan ook inzetten om projecten van A tot Z te regelen. Wij onderscheiden ons door onze risicogerichte aanpak, effectieve toepassing van data, circulaire denkkracht. En vooral: door onze mensen. Mensen vormen de kern van elk bedrijf, maar bij BOOT nog meer. BOOT-medewerkers zijn medeondernemers die participeren in de organisatie. Wij hechten belang aan diversiteit en duurzame arbeidsrelaties. Wij bieden mensen de ruimte om bij ons hun ambities waar te maken. Elke medewerker werkt met de kracht van een compleet team achter zich.

De ingenieurs van BOOT: daar zit een verhaal achter.

Onze BOOT Brochure

 

 

 

 

 

Ingenieurs met een verhaal

Historie van BOOT


In de loop van 1989 vonden oprichters Hans Boot en Kees Boot elkaar. Niet in letterlijke zin, want als neven en vroegere buren kenden zij elkaar al jaren. Op 1 januari 1990 werd de zakelijke samenwerking officieel en startten zij als BOOT organiserend civieltechnisch adviesbureau. De kernactiviteit van het nieuwe bedrijf was de voorbereiding van civiele projecten.

Breder pakket

Niet alleen techniek had de interesse van de ingenieurs. Kees: ‘De betrokkenheid bij het project en de omgeving van het project had ook onze belangstelling. We merkten dat er allerlei disciplines nodig zijn om een civiel project goed te laten verlopen. Om die reden wilde BOOT graag meer disciplines in huis hebben zodat het bedrijf nog beter in staat zou zijn om volledige projecten aan te sturen. Door deze verbreding werd het mogelijk opdrachtgevers een compleet pakket van diensten aan te bieden voor de inrichting van de buitenruimte.’
Zo groeide BOOT uit tot een bureau met een breed pallet aan management- en ingenieursdiensten op het gebied van water, bodem, milieu en gebiedsinrichting: ‘BOOT organiserend adviesbureau’.

Inmiddels is BOOT 30 jaar verder en ruim 100 man personeel rijker. ‘Wij kijken dankbaar terug op de afgelopen jaren, waarin wij de mogelijkheid kregen om ons te ontwikkelen. Dankzij onze trouwe opdrachtgevers en de inzet van de collega’s is BOOT uitgegroeid tot een landelijk opererend ingenieursbureau.’

Veranderingen

Momenteel ziet Kees de markten veranderen. ‘Ons ondernemerschap vraagt ook de komende jaren voortdurend initiatief om te anticiperen op de markt. Nieuwe vraagstukken, nieuwe contractvormen; samen met de opdrachtgever zoeken wij naar een optimale invulling van vraag en aanbod.’

Ook binnen het bedrijf zijn de ontwikkelingen niet stil blijven staan. Hans Boot nam in 2015 afscheid als directeur, werkplekken zijn vernieuwd en uitgebreid en duurzaamheid is belangrijker dan ooit. Kees heeft vertrouwen in de toekomst. ‘Wij blijven streven naar de juiste keuzes voor de opdrachtgever en de leefomgeving. Wij zijn niet voor niets ingenieurs met een verhaal!’

Ingenieurs met een verhaal

Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Met onze projecten in de ruimtelijke inrichting staan wij midden in de samenleving. Dat is inspirerend en geeft een bijzondere verantwoordelijkheid.

Lage milieubelasting
Bij de uitvoering van onze projecten hebben wij oog voor onze omgeving. Wij zijn ons bewust van de impact van ons handelen. In ons werk hebben wij aandacht voor de omgevingsaspecten en stellen wij de eindgebruiker centraal. BOOT zoekt voortdurend naar een optimale balans om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden.

Stichting BOOT Development Foundation
In 2005 startte BOOT het initiatief om 5% van het bedrijfsresultaat te besteden aan hulpprojecten in Oost-Europa. Vanaf 2020 brengen wij deze projecten onder in de stichting BOOT Development Foundation. Deze stichting heeft een ANBI-status, waardoor ook derden in het werk van de stichting kunnen participeren.

Stichting BOOT Development Foundation heeft een groot draagvlak onder de medewerkers van BOOT. Onze collega’s zetten hun kennis en kunde via de stichting in voor projecten in Oost-Europa. Ieder jaar gaat een team collega’s als vrijwilligers op werkbezoek om contacten te onderhouden, projecten te bezoeken en voor oriëntatie op nieuwe, maatschappelijke vraagstukken. En dat is hard nodig. Want veel medemensen daar leven onder erbarmelijke omstandigheden. Daarom zetten wij onze kennis in voor een veilige en goede inrichting van de buitenruimte in Oost-Europa en om de leefomgeving ter plaatse te verbeteren. Dat varieert van een goed werkende riolering tot een veilige speelplek voor schoolkinderen. Meer weten? Lees hier alles over de stichting en onze werkzaamheden in Oost-Europa.

MVO jaarverslag
Lees het MVO jaarverslag van BOOT

Ingenieurs met een verhaal

De missie van BOOT


De ingenieurs van BOOT werken aan de ontwikkeling en realisatie van een toekomstbestendige leefomgeving. Dat doen wij als betrouwbare partner, samen met diverse partijen. En dat doen wij innovatief en inspirerend. Wij zetten onze kennis in, ons enthousiasme én elkaar. Want de mensen van BOOT staan nooit alleen. Achter elke BOOT medewerker zit een verhaal. Dat is de kracht van BOOT.

“Een toekomstbestendige leefomgeving, daar staan wij voor
en daar gaan wij voor.”

Ingenieurs met een verhaal

De visie van BOOT


Onze ingenieurs en adviseurs zijn breed georiënteerd en intrinsiek gemotiveerd. Wij hechten waarde aan rentmeesterschap en vullen dit praktisch in. Wij willen ons onderscheiden door onze kennis. Onze risicogerichte aanpak. Onze effectieve toepassing van data. Onze circulaire denkkracht. En vooral: door onze mensen. Hoe verschillend ook, zij werken pragmatisch, nieuwsgierig en vooral sámen.

Met onze samenleving staan wij voor uitdagingen: een veranderend klimaat; omvorming naar een circulaire economie en een conjunctuur gevoelige arbeids- en woningmarkt. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid om een toekomstbestendige, prettig leefbare en inspirerende leefomgeving te creëren. BOOT wil koploper zijn op het gebied van klimaatadaptatie en circulaire economie.

Wij willen ‘werk’ zijn waar mensen willen werken. Een ‘samen’ waar mensen bij willen horen. Mensen vormen de kern van elk bedrijf, maar bij BOOT nog meer. BOOT-medewerkers zijn medeondernemers die participeren in de organisatie. Zij zijn de motor, het kapitaal en het brein van ons bedrijf. Elke medewerker werkt met de kracht van een compleet team achter zich.

Wij willen ook een gezond bedrijf zijn. Wij gaan voor een gezond rendement, een gezonde groei en een veilige en prettige werkomgeving. Wij hechten belang aan diversiteit en duurzame arbeidsrelaties. Wij bieden allerlei mensen – ook met een afstand tot de arbeidsmarkt – de ruimte om bij ons hun ambities waar te maken. En wij letten op de werk-privébalans. Ook dát is onlosmakelijk verbonden met de inspirerende en toekomstbestendige leefomgeving waar wij voor gaan.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.