Verkeersadvies N201, Vinkeveen

De N201 is een belangrijke verkeersader in de provincie Utrecht. Bij de meeste autorijders is deze weg dan ook welbekend. Op dit moment doet Provincie Utrecht een grootschalig onderzoek naar dit verkeerstraject in Vinkeveen om de verkeersdoorstroom te optimaliseren. Hierbij spelen meerdere uitdagingen een rol. Eén hiervan is de aansluiting van de N201 bij Vinkeveen. Het doel is om deze aansluiting veiliger te maken en de doorstroming en bereikbaarheid te verhogen. BOOT onderzocht welke inrichting van de weg nodig is om dit doel te behalen en gaf daarbij passend advies.

Verkeerskundig onderzoek
Het advies is tweevoudig en gaat over zowel de constructieve als verkeerskundige aspecten van de aansluiting. Als eerste onderzochten wij de wenselijkheid en haalbaarheid van het vergroten van de doorrijhoogte op de Herenweg (ter hoogte van de kruising met de N201). Daarnaast onderzochten wij ook de mogelijkheden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de af- en opritten van de N201. Wij bekeken hierbij de mogelijkheden op netwerkniveau, kunstwerkniveau, kruispuntniveau en wegvakniveau. Ook deden wij onderliggende onderzoeken zoals geotechnisch onderzoek, beoordeling van de constructie van de kunstwerken, vergunningen, kosten enzovoorts. Alle mogelijke maatregelen verwerkten wij in een keuzematrix om de effecten van de maatregelen te vergelijken. Omdat de maatregelen op de verschillende niveaus invloed hebben op elkaar, stelden wij vier werkpakketten samen. Deze werkpakketten verschillen van elkaar en geven daardoor op hun eigen manier een goed antwoord op de beide vraagstellingen. Om een goede keuze te maken tussen de werkpakketten, namen wij de volgende zaken op in de eindrapportage: de impact tijdens de uitvoering, de impact voor doorgaand verkeer, de impact voor lokaal verkeer en de kosten van het werkpakket. Op basis van deze afweging kan de Provincie Utrecht samen met de overige betrokkenen tot een goede en onderbouwde keuze komen.

Dit project in het kort

Opdrachtgever Provincie Utrecht
Uitvoering april 2019 - september 2019
Vakgebied Projectmanagement infrastructuur, Verkeerskunde,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Joop Hoekstra

06-10539938
j.hoekstra@buroboot.nl

Advies nodig?

Bel Joop Hoekstra via 06-10539938 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR