over BOOT

Ons kwaliteitssysteem

BOOT is in het bezit van diverse
(voor ons vakgebied) belangrijke certificaten.

 

Wat kunnen wij voor jou betekenen

Iso 9001

Het kwaliteitssysteem van BOOT is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001.

Asbestinventarisatie

BOOT is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform artikel 13a van de arbeidsomstandighedenregeling.

Partijkeuring Besluit Bodemkwaliteit
(BRL SIKB 1000)

BOOT is gecertificeerd voor monsterneming van grond ten behoeve van partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (procescertificaat BRL SIKB 1000 en protocol 1001).

Milieuhygiënisch bodemonderzoek
(BRL SIKB 2000)

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. BOOT is gecertificeerd voor de bijbehorende protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen ten behoeve van het nemen van grond en grondwatermonsters), 2002 (het nemen van grondwatermonsters), 2003 (veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek) en 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem).

Milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000) Milieukundige begeleiding bij bodemsanering wordt uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000. BOOT is gecertificeerd voor het protocol 6001 (milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met conventionele methoden).

Milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000)

Milieukundige begeleiding bij bodemsanering wordt uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000. BOOT is gecertificeerd voor het protocol 6001 (milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met conventionele methoden).

VCA*

In de VCA checklist staan de thema’s veiligheid, gezondheid en milieu bij uitvoering van werkzaamheden centraal. BOOT is gecertificeerd voor VCA*.

Waar kunnen wij jou mee helpen?


Meer weten over ons kwaliteitssysteem? Neem gerust contact op.

Bel Johan Oudijn via 0318-247260 of stuur een mailtje