Ontwerp buitenruimte ’s Heeren Loo Ermelo

’s Heeren Loo Ermelo bouwt aan een duurzaam en uitnodigend zorgpark met een nieuw centrum. De Oude School en Kindcentrum zijn daarvan het kloppende hart. Op woensdag 12 september zijn deze locaties geopend.

Voor de Oude School is een nieuw centrumplein gerealiseerd. Ter plaatse van het Kindcentrum is een nieuwe toegangsweg gerealiseerd en zijn tuinen ingericht. Dit alles in samenspraak met de zorg. Uiteindelijk is het een mooie ontmoetingsplek voor iedereen geworden; bewoners, hun familie, medewerkers en inwoners van Ermelo en omstreken. Je kan naar het restaurant, de kunstatelier, de kledingwinkel of vergaderen in de nieuwe vergaderlocatie.

BOOT heeft in opdracht van ’s Heeren Loo de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Inmeten van de bestaande situatie inclusief bomeninventarisatie
  • Het landschapsontwerp van de buitenruimte, uitgewerkt tot een technisch uitvoeringsontwerp
  • Rioleringsontwerp opgesteld
  • Kostenramingen opgesteld
  • Werkomschrijving opgesteld

Het was een feestelijke opening op woensdag 12 september 2018. BOOT wenst alle bewoners, hun familie en de medewerkers veel plezier en gebruiksgemak met het centrum.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever 's Heeren Loo Ermelo
Uitvoering September 2016 - september 2018
Vakgebied Projectramingen, Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW), Landschapsinrichting, Infrastructuur, Water & Klimaat,

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR