Fort Vechten te Bunnik

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Fort bij Vechten is een van de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is gebouwd tussen 1867 en 1870 en ligt op het snijpunt van de Romeinse Limes. Het fort is meerdere keren gebruikt tijdens mobilisaties bij oorlogshandelingen maar er is nooit echt gevochten. Onlangs is het fort uitgebreid met het Waterliniemuseum en is er een brede strook dwars over het fort gereconstrueerd zoals het fort er uit zag rond 1880.

Reconstructie

Om tot dit doel te komen, is als eerste de beplanting verwijderd. Dit is in nauwe samenwerking gegaan met de zoogdierenvereniging i.v.m. vleermuizen. Er is nieuwe beplanting teruggebracht conform de beplanting rond 1880. De grondwallen zijn opnieuw geprofileerd en weer op hoogte gebracht en ingezaaid. Grachten zijn binnen de strook opgeschoond en voorzien van traditionele oeverbescherming. Daarnaast is de verharding en riolering vernieuwd. Het geheel is begrensd door een betonnen rand (bermcreate) die het verschil opvangt tussen het huidige hoogteverschil en de nieuwe gereconstrueerde hoogtes tijdperk 1880.

Werkzaamheden:

  • directievoering en toezicht op de werkzaamheden
  • ontwerp en advies tijdens uitvoering
  • geotechnisch- en cultuurtechnisch advies
  • kostenramingen
  • aansturing archeologische onderzoeken
  • aansturing OCE (explosieven)
  • coördinatie tussen de diverse partijen (bouwkundige aannemers, exploitant en civiele aannemer)
Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Provincie Utrecht
Uitvoering Augustus 2014 - juli 2016
Vakgebied Landschapsinrichting, Directievoering & toezicht, Infrastructuur,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Johan Hannewijk

06-54656752
j.hannewijk@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Johan Hannewijk via 06-54656752of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR