Situatie- hoogtemeting Haringvliet, Lodingen

Voor de verbetering van de vismigratie heeft de overheid besloten om de Haringvlietsluizen te minimaal te openen. Door de opening van deze sluizen stroomt er zoutwater het Haringvliet in. Deze ingreep heeft invloed op de bestaande drinkwatervoorziening.

Voordat de sluizen geopend gaan zullen er op diverse locaties ingrepen uitgevoerd worden. Bij één van de ingrepen is BOOT gevraagd om een situatie- hoogtemeting uit te voeren. Door de aanwezigheid van de vaargeul heeft het Haringvliet een diepe ligging. Voor het juiste resultaat is de Z-boat ingezet voor het in kaart brengen van de waterbodem. De metingen van BOOT resulteerde uiteindelijk in één 3D model. Vanuit het 3D model zijn 3 dwarsprofielen gegenereerd met een totale lengte van 400 meter. De vervaardigde dwarsprofielen zijn aangeleverd voor de ontwerpfase van de nieuwe ruwwatertransportleiding.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever IA Bouwkunde B.V.
Uitvoering Juni 2015 - juni 2015
Vakgebied Specialistische metingen & berekeningen, GEO-informatie,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Carl Lankveld

06-57719958
cjm.lankveld@buroboot.nl

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur, BOOT

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider, Circulaire Sloop

Samen met een collega zijn we gecertificeerd dronepiloot en voeren we allerlei metingen uit met onze eigen drone

Carl Lankveld
Teamleider Geo-informatie

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Officemanager

Bodem is op geen enkele locatie hetzelfde en daarom complex. Voorafgaand aan een bouwproces dient er bepaald te worden of bodemsanering noodzakelijk is.

Elias Mendels
Milieukundig medewerker

Meer weten over dit project?

Bel Carl Lankveld via 06-57719958 of stuur een mailtje