Bemalingsadvies en appartementensplitsing Residentie ‘De Meeris’ te Waalre

Voor de nieuwbouw van een appartementencomplex ‘De Meeris’ in Waalre is door BOOT een advies opgesteld over een uit te voeren bemaling en de gevolgen daarvan. Aandachtspunt was de aanleg van een parkeerkelder en de aanwezigheid van een voormalige stortplaats waardoor de bodemopbouw vrij heterogeen is.

Wij hebben een uitgebreid geohydrologisch onderzoek uitgevoerd en de doorlatendheid van de bodem bepaald. Dit hebben wij gedaan door infiltratieproeven uit te voeren met onze Contant Head Permeameter (ook wel ‘Aardvark’). Vervolgens is de bemaling doorgerekend met Modflow en hebben we gekeken naar de volgende belangrijke aspecten:

  • waterbezwaar;
  • verdroging;
  • invloedscontouren;
  • kwaliteit;
  • procedures.

Specifiek zijn de mogelijkheden beoordeeld voor infiltratie in het aanwezige stortpakket. Op grond hiervan hebben wij onze opdrachtgever kunnen adviseren over hoe om te gaan met de bemaling van het grondwater en de lozing ervan.

Basis voor het opstellen van akten bij de appartementen is een splitsingstekening. Wij hebben op basis van de tekening van de architect deze tekeningen conform de eisen van het Kadaster opgesteld.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Bouwmij Janssen Ontwikkeling
Uitvoering oktober 2015 - april 2016
Vakgebied Bodem, Water & Klimaat, GEO-informatie, Bodemonderzoeken, Begeleiding van bodemsaneringen,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Chris Prudon

06-52862889
chj.prudon@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Chris Prudon via 06-52862889 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR