Ontwerp hemelwatersysteem Ugchelen Buiten

Stel, je maakt plannen voor de bouw van een nieuwe woonwijk. Je wilt daarbij recht doen aan de omgeving, rekening houden met steeds extremere neerslag en verantwoord omgaan met kostbaar hemelwater. Bij de bouw van de nieuwe wijk Ugchelen Buiten op de grens van Apeldoorn en Ugchelen kreeg BOOT te maken met deze wateruitdaging. BOOT dacht een prachtig plan uit dat aansluit bij de omgeving en waarbij hergebruik voorop staat.

Watermanagement is een vak apart. Daarom vroeg Orbis Engineering BOOT een robuust watersysteem te ontwerpen voor de nieuwe wijk. Dit hebben we zo simpel mogelijk gehouden binnen de gestelde randvoorwaarden: de kolkloze wijk. We geleiden het water via goten aan weerszijden van de rijbaan naar wadi’s. Om de gootlengte te beperken, leggen we deze wadi’s verspreid over de wijk aan.

Spelen met hoogtes
In een kolkloze wijk wordt optimaal gebruik gemaakt van hoogteverschillen, iets wat de omgeving Apeldoorn kenmerkt. Door te spelen met maaiveldhoogtes kan het water gestuurd wegstromen, zwaartekracht doet de rest. Op ieder particulier perceel komt een berging van 20 mm over het aanwezig verhard oppervlak. Het water loopt vanaf het eigen terrein naar de wegen die aan weerszijden zijn voorzien van gestrate goten. Afhankelijk van de hoogte van het gebied stroomt het hemelwater daarna over de weg naar de dichtstbijzijnde wadi. De wadi’s zijn ondergronds met elkaar verbonden om de infiltratiecapaciteit optimaal te benutten. Bij maximale vulling storten de wadi’s over op de Zwaanspreng, een sprengenbeek die het Apeldoorns Kanaal van water voorziet.

Verschillende werkzaamheden
We voerden verschillende werkzaamheden uit voor de realisatie van dit plan:

  • Ontwerp DWA-riool
  • Optimalisatie hoogteplan
  • Uitvoeren in-situ doorlatendheidstesten met behulp van Aardvark
  • Berekenen bergings- en ledigingscapaciteit
  • Toetsing systeem op functioneren bij extreme weersomstandigheden

Creatief
Klimaatadaptatie en maatwerk vragen om creativiteit. Een klassiek waterafvoerplan is vaak niet meer berekend op hevige neerslag. Hoewel overlast nooit uit te sluiten is kunnen we met elkaar wel zorgen voor een meer klimaatbestendige leefomgeving. Buiten de kaders denken, dát is de kracht van het waterteam van BOOT. We zijn dan ook blij met de tevreden opdrachtgever en het mooie resultaat.

Bronnen afbeeldingen:

  1. www.ugchelenbuiten.nl
  2. www.buroboot.nl
  3. Civil Management
Terug naar overzicht

 

Dit project in het kort

Opdrachtgever Orbis Engineering
Uitvoering oktober 2016 - februari 2017
Vakgebied Water & Klimaat, Waterbodemonderzoek, Grondwatermeetnetten, Geohydrologisch onderzoek, Klimaatadaptatie, Afkoppelplan,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met William Hendriks

06-10244272
w.hendriks@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel William Hendriks via 06-10244272 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR