Diensten / Projectmanagement

Van quick scan tot omgevingsmanagement

onze projectmanagement diensten

Wij zien mogelijkheden waar anderen die niet zien

Het succes van het project staat voorop.


Onze projectmanagers verdiepen zich graag in de organisatie en projectambities van de opdrachtgever. BOOT werkt resultaatgericht, zodat het project succesvol verloopt.

Een project in de infrastructuur, in de natuurlijke of gebouwde omgeving is veelal een technische opdracht, maar de beoogde resultaten zijn het hoofddoel. Tijdens iedere projectfase toetsen wij onze keuzes en activiteiten aan deze doelstelling. Zo houden wij onze focus op de belangen en ambities van de opdrachtgever.

Onze diensten op gebied van
Projectmanagement:


Quick scan


Quick scan RO staat voor  Ruimtelijke Ordening. Met een quick scan is het mogelijk om in een vroeg stadium eventuele knelpunten inzichtelijk maken van een beoogde (bouw)locatie. Knelpunten zoals (milieu) aspecten, geluid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden beperken. Aan de hand van de quick scan maakt BOOT een overzicht van alle mogelijkheden en/of beperkingen van de (bouw)locatie. Het is een helder stappenplan dat weergeeft wat nodig is voor het ruimtelijk ontwerp of voor het aanvragen van een eventuele procedure.

Grex (Grondexploitatie)


Grondexploitatie, ook wel Grex genoemd, houdt in dat het duidelijk moet zijn wat de kosten en opbrengsten zijn van het plan voordat een ruimtelijk ontwikkelingsplan tot uitvoering wordt gebracht. De projectmanagers van BOOT maken door middel van een Grex een specifieke begroting van de grondkosten, ontwikkelkosten en opbrengsten die aan de gebiedsontwikkeling (denk aan woningbouw, utiliteitsbouw en andere wijzigingen) in het bestemmingsplan verbonden zijn. Met deze informatie voorziet BOOT de opdrachtgever van een kader voor onderhandelingen  over het aankopen, verkopen en exploiteren van de grond. Grex geeft duidelijk weer wat de financiële gevolgen zijn voor het voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingsplan.

Projectramingen


Projectraming wordt vaak gekoppeld aan risicomanagement. Met risicomanagement worden de risico’s in beeld gebracht en met een projectraming worden alle kosten opgenomen die gemaakt moeten worden om het project te realiseren. Een projectraming is op te splitsen in voorziene, directe, indirecte en bekende kosten.

Voorziene kosten zijn kosten die worden voorzien op basis van de specificaties en een ontwerp. Directe kosten zijn kosten die (direct) horen bij een onderdeel van het project. Indirecte kosten zijn kosten die niet (direct) aan een onderdeel van het werk kunnen worden toegerekend (denk aan winst en risico’s). Bekende kosten zijn de directe kosten die exact kunnen worden benoemd en geraamd. Aan de hand van een projectraming worden alle scenario’s in beeld gebracht met de bijbehorende directe en indirecte kosten.

Risicomanagement


Als opdrachtgever sta je op het punt een mooi project te realiseren, maar wat betekenen de werkzaamheden voor de omgeving en bewoners? Wat zijn de financiële risico’s en is het planning technisch haalbaar? Wat vindt de gemeente of andere overheid van het plan? Om antwoorden te vinden op deze vragen starten wij elk project met een analyse van de projectdoelen. Hiervoor maakt BOOT gebruik van een risicoscan. Met een risicoscan worden alle mogelijk risico’s voor de opdrachtgever in kaart gebracht. Verder wordt gekeken of het project uitgevoerd kan worden binnen de huidige wet- en regelgeving en het bestemmingsplan. Oftewel: risicomanagement houdt in dat BOOT vooraf de risico’s in kaart brengt en aan de hand daarvan advies geeft en de risico’s beheersbaar maakt.

Procesmanagement


De projectmanagers van BOOT brengen structuur aan in het voorbereiden en het realiseren van een project middels procesmanagement. BOOT zorgt voor een optimale sturing van de processen die nodig is om het doel van de opdrachtgever te behalen. Om dat proces zo goed mogelijk in beeld te brengen maken wij gebruik van een risicoanalyse en een kostenraming.

Contractmanagement


Voor een optimaal verloop van de aanvraag van de opdrachtgever is het belangrijk om vooraf vast te leggen wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van diverse partijen. De projectmanagers van BOOT hebben jarenlange ervaring met contractmanagement voor verschillende opdrachtgevers. Contractmanagement bij BOOT houdt in dat wij de opdrachtgever ontzorgen op het gebied van contractuele processen. Wij weten hoe wij teams moeten aansturen, hoe wij een verbinding maken tussen verschillende partijen en stakeholders. Goed contractmanagement zorgt voor een goede doorloop van processen en het voorkomt dat eventuele contractaanpassingen afwijken van de oorspronkelijke overeenkomst.

Omgevingsmanagement


Omgevingsmanagement heeft alles te maken met het activeren, onderhouden en aansturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving. Het afstemmen met derden is bij BOOT in deskundige handen. Bijvoorbeeld met bevoegd gezag, toekomstige eigenaren, omwonenden en andere betrokkenen. Iedere partij heeft een eigen belang, maar er is ook altijd een gezamenlijk belang. Door speelruimte in beeld te brengen, creëren wij ruimte om te acteren en gezamenlijk uw doelstelling te bereiken.

Advies nodig?

Bel Richard van der Stok via 06-27836200 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur, BOOT

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider, Circulaire Sloop

Samen met een collega zijn we gecertificeerd dronepiloot en voeren we allerlei metingen uit met onze eigen drone

Carl Lankveld, Teamleider Geo-informatie

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Officemanager

BOOT

Bodem is op geen enkele locatie hetzelfde en daarom complex. Voorafgaand aan een bouwproces dient er bepaald te worden of bodemsanering noodzakelijk is.

Elias Mendels, Milieukundig medewerker

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.