Implementatie GIS bij Wageningen Universiteit

De Wageningen University & Research (WUR) is naast een kennisinstituut ook beheerder van grote stukken grond. Deze terreinen liggen verspreid door heel Nederland o.a.: Leeuwarden, Bleiswijk, Yerseke, IJmuiden, Lelystad en natuurlijk de Campus in Wageningen. Om ervoor te zorgen dat al deze locaties goed functioneren moet er constant beheer en onderhoud van vastgoedinformatie betreffende gebouwen en installaties, maar ook van topografie en onder- en bovengrondse infrastructuur plaatsvinden. Het beheer zorgt voor een enorme hoeveelheid informatie over ondergrondse infrastructuur en bovengrondse topografie. Dit kan ervoor zorgen dat het beheer onoverzichtelijk wordt en de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens verloren gaan. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld werkzaamheden en veiligheid in het geding komen. Gelukkig is dit bij de WUR niet het geval, omdat alle informatie wordt beheerd in één overzichtelijk ruimtelijk portaal. 

In 2018 kwam een van onze veldmedewerkers in contact met de Wageningen Universiteit. Vanuit deze werkrelatie kwam naar voren dat de WUR behoefte had aan een goede structuur voor alle data- en GEO-werkzaamheden. In de loop van het jaar deed BOOT diverse mutaties en tekenwerk. Daarin merkten we dat we vastliepen bij het updaten van alle data vanwege complexe datastructuren in de bestanden..

BOOT stelde samen met de WUR een projectplan op voor het structureren, standaardiseren, aanvullen en verbeteren van alle data. Als laatste is er een Geografisch Informatiesysteem (GIS) opgezet. Hierin is per GEO-object ruimte gecreëerd om alle informatie te koppelen. Het platform is via internet te benaderen in een beveiligde omgeving.

De volgende stap is het opzetten van een mutatieloket, waarin alle mutaties gemeld worden of informatie gebundeld wordt en opvolging plaatsvindt. Aan informatie die wordt aangeleverd, zoals rapportages, worden leveringseisen gesteld, zodat deze data ook in GIS kan worden gekoppeld. Met GIS is het beheren en analyseren van data heel eenvoudig en kan gemakkelijk informatie worden opgevraagd.

Het resultaat is een overzichtelijk online omgeving waarin slim gebruik gemaakt wordt van eigen data en open data. Ook verzorgen we periodieke leveringen van gegevens in het kader van de wet WIBON. Hierdoor bestaand de KLIC gegevens van de WUR altijd uit de laatst bekende data.

Werkzaamheden
De situatie- en beheertekeningen werden altijd in AutoCAD gemaakt, zowel voor de bovengrondse als ondergrondse infrastructuur. De lagenstructuur was verouderd; dit heeft BOOT gestandaardiseerd naar NLCS. Naast het projectplan en het Geografisch Informatiesysteem maakten we nieuwe situatietekeningen, vroegen KLIC-meldingen op en maakten nieuwe tekeningen in AutoCAD. In de loop van dat jaar vulden we de data aan. Ook is de grondradar toegepast en zijn proefsleuven gegraven bij diverse vraagstukken. Dit alles om een zo compleet mogelijk overzicht te creëren.

Uitdagingen BOOT
De uitdaging in dit project zit in de parallelle werkzaamheden. Enerzijds het opzetten van de hele structuur, het aanvullen van de informatie en de overstap naar GIS. Aan de andere kant tijdens het proces het verwerken van mutaties en opstellen van benodigde tekeningen. Werkzaamheden wachten immers niet tot alle gegevens gestructureerd zijn. Daarnaast is de uitdaging om overzicht te houden en het gescheiden houden van alle informatiestromen van 32 terreinen.

Binnen de WUR ligt de uitdaging om gestandaardiseerd revisies binnen te krijgen en daarmee sterk te sturen op de kwaliteit van deze stukken.

Bijzonderheden
Vanuit BOOT doen we vergelijkbare projecten voor meerdere opdrachtgevers. Elk project is maatwerk en dit maakt het uniek. Hierbij wisselen we ervaring uit met verschillende opdrachtgevers. We bieden basistrainingen aan bij de verschillende opdrachtgevers, waarbij de deelnemers hun kennis delen. Voor het maken van analyses worden verdiepingscursussen georganiseerd.

Bij de WUR was het contact met de opdrachtgever optimaal wat tot een fijne samenwerking heeft geresulteerd. Een samenwerking gebaseerd op partnerschap, waarbij vertrouwen de basis vormt om samen tot een goed eindresultaat te komen.

Onze opdrachtgever aan het woord:
Als er ooit een mooi voorbeeld van “één en één is drie” is geweest dan is het wel deze samenwerking geweest. Op basis van onderling vertrouwen en met groot respect voor elkaars expertise is er op een plezierige wijze samengewerkt en is een robuuste basis gelegd voor een uniforme kennisinfrastructuur voor de weergave van TOPO en K&L van alle WUR-terreinen.

De WUR is de groenste universiteit van de wereld. Dit project vormt een mooie basis om de materiaalstromen binnen de universiteit (het beheer van de openbare ruimte) circulair te krijgen. Hierbij is GIS een belangrijke drager van deze informatie. Eveneens beheerinformatie zoals groenonderhoud en grondinformatie kunnen in dit systeem verwerkt worden.

Werken vanuit een online centraal geografisch informatiesysteem zorgt ervoor dat de WUR meer grip heeft op het beheer en onderhoud van haar terreinen. Hierdoor kan de WUR zich focussen op haar primaire taken; het geven van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van onderzoek. Door accuraat inzicht staan de terreinen weer helemaal ten dienste van de realisatie van de missie van de WUR!

Dit project in het kort

Opdrachtgever Wageningen University & Research
Uitvoering 2018 t/m heden
Vakgebied GEO-informatie, Opzetten & Inrichten GIS Portalen, Onderhoud & mutatiebeheer GIS portaal, Ontwikkelen & inrichten van inventarisatie applicaties,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Johan Hannewijk

06-54656752
j.hannewijk@buroboot.nl

Advies nodig of meer weten?

Bel Johan Hannewijk via 06-54656752 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR