Fort aan de Buursteeg, Renswoude

De laatste jaren is er in Nederland steeds meer aandacht voor gebieden die een rijke historie kennen. Een voorbeeld hiervan is het Fort aan de Buursteeg, liggend tussen Renswoude, Veenendaal en De Klomp. De provincie Utrecht gaf BOOT in 2011 de opdracht dit verdedigingswerk opnieuw beleefbaar te maken. Integrale dienstverlening is onze kracht en juist bij dit omvangrijke project konden we al onze diensten met succes op elkaar aan laten sluiten.

Verdedigingslinie uit 18e eeuw en Tweede Wereldoorlog
Het Fort aan de Buursteeg is één van de grootste en belangrijkste verdedigingswerken van de Grebbelinie. Het was zo groot dat er enkele honderden militairen binnen de vestingwallen konden verblijven. In 1794 en 1795 was dat in de oorlog tegen de Fransen, tijdens de meidagen van 1940 lag het in de frontlijn tegen de Duitsers. Gedurende de bezetting werd het fort gebruikt door de Hollandse SS.

Herstelwerkzaamheden
Het deel van het gebied dat aan de zuidzijde van de spoorlijn ligt is al rond 1980 hersteld door Staatsbosbeheer. Het noordelijke deel, waar zich in die jaren een camping had gevestigd, is een aantal jaar geleden aangekocht door de provincie Utrecht. Door het intensieve recreatieve gebruik van het terrein waren veel historische elementen verdwenen. In overleg met de betrokken partijen is besloten vooral deze noordkant terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie. Hierbij waren een landschapsarchitect en cultuurhistoricus betrokken.

Voor het maken en uitvoeren van alle plannen moest veel werk verzet worden. Dit werk is in fasen uitgevoerd:

  1. Uitvoering en/of begeleiding van het terreinonderzoek (archeologisch, milieukundig, explosieven, flora en fauna);
  2. Inmeten van het gebied;
  3. Opstellen van bestek, uitvoeringstekeningen en 3D modellering;
  4. Uitvoering en/of begeleiding van het opschonen van campingrestanten, kappen van de bomen, slopen van gebouwen, saneringen, grondwerk en opbouw.

Na deze werkzaamheden is het Grebbelinie bezoekerscentrum gebouwd en zijn er nog enkele objecten toegevoegd. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de noordkant afgerond.

Door de eerdere herstelwerkzaamheden rond 1980 en het feit dat het gebied door de jaren heen relatief ongemoeid is gelaten, is het zuidelijke deel minder veranderd. In 2017 is er een opschoonactie uitgevoerd waarbij bosschages en enkele bomen zijn verwijderd. Hierdoor zijn de bunker en de kazemat weer goed zichtbaar gemaakt en is er een wandelpad aangelegd.

Laatste fase, optimale beleving
Recent is de spoorwegovergang vervangen door een tunnelonderdoorgang. Hierdoor is een mooie en veilige verbinding ontstaan tussen het noordelijk en zuidelijk deel. Aansluitend is er op het zuidelijk gedeelte nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd waardoor de beleving nog interessanter is geworden. Zo is er onder andere een loopgraaf aangelegd, kregen de Nederlandse S3a kazemat en de Duitse bunker 703 een upgrade en is de toegang tot het fort vernieuwd. Daarnaast loopt er over het Fort aan de Buursteeg een Klompenpad.

Samen met het nieuwe bezoekerscentrum, de aangelegde wandelpaden, de upgrade van een aantal historische elementen en de te volgen rondleidingen met een gids, zorgt dit voor de optimale beleving van het totale verdedigingswerk.

Prachtig project
De herstelwerkzaamheden van het Fort aan de Buursteeg was een ontzettend mooi project voor BOOT. Uitdagingen en tegenvallende bodemsituaties maakten het niet altijd makkelijk, maar omdat de opdrachtgever en andere partijen van tevoren van deze risico’s op de hoogte waren, verliep de communicatie goed. Iedereen dacht mee en stelde zich flexibel op. Dat werkte prettig samen.

Een andere belangrijke reden voor de goede uitvoering van deze opdracht was de integrale invulling die BOOT eraan kon geven. Alle diensten van ons bureau zijn nauw betrokken geweest. De grote kennisbasis en lage communicatiedrempel zorgden voor hoogwaardige dienstverlening waar we trots op zijn.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Provincie Utrecht
Uitvoering maart 2011 - februari 2020
Vakgebied GEO-informatie, Water & Klimaat, Bodem, Infrastructuur, Asbest, Landschapsinrichting, Asbestinventarisatie, Bodemonderzoeken, Asbestadvies, Nader bodemonderzoek, Waterbodemonderzoek, Asbest in bodemonderzoeken,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Fabian Schielein

06-54201284
fd.schielein@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Fabian Schielein via 06-54201284 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR