Circulaire sloop in Utrecht

De Ivoordreef in Utrecht gaat veranderen. De flat van Bo-Ex wordt najaar 2021 gedemonteerd. Hier werkt BOOT aan circulaire projectbegeleiding van de ontmanteling en sloop van de flat. De focus ligt hierbij op hergebruik van de vrijkomende materiaal- en grondstoffenstromen van de flat en het bijbehorende plangebied. Ook adviseren we hoe de materialen kunnen toepassen in het nieuwe project.

Werkzaamheden
Op dit moment is het project in uitvoering. De verwachting is dat in maart 2022 de flat gedemonteerd is. De uit de flat afkomstige gevelelementen worden op locatie bewerkt. Vervolgens staan ze klaar om ze opnieuw toe te passen in de nieuw te realiseren appartementen op dezelfde locatie.

Binnen dit project is BOOT onderdeel van het bouwteam om onder andere te adviseren over hergebruik van diverse materialen. We deden een aantal onderzoeken om tot een goed advies te komen. Een hiervan is een materiaalinventarisatie van het gebouw en de buitenruimte, dit om te zien welke mogelijkheden er liggen voor kwalitatieve en kwantitatieve waardencreatie.

Daarnaast deden we ook de volgende werkzaamheden:

  • Asbest en Chroom-6 inventariseren;
  • Projectrisico’s en –kansen analyseren;
  • De nutsafsluiting coördineren;
  • Vergunning aanvragen.

In het bouwteam besproken we de kansen van circulaire sloop. Deze zijn afgewogen door middel van een risico- en kansenkaart om een keuze te maken in de materialen die herbruikbaar zijn. Als circulair product zijn de gevelpanelen, balkonplaten en hekwerken inzetbaar. Ook het hergebruik van het in werk gestorte beton als grondstof in nieuw beton bleek een goede circulaire manier van bouwen. Door gesprekken en goede samenwerking tussen de opdrachtgever, architect, nieuwbouw aannemer en projectmanagers gebruiken we zo optimaal mogelijk de vrijgekomen materialen.

Uitdagingen
Aanvullende onderzoeken bleken nodig voor het selecteren van de juiste materialen. Bijvoorbeeld voor meer informatie over de kwaliteit en losmaakbaarheid van de gevelpanelen voerden we een proefdemontage en een restlevensduuronderzoek uit. Hieruit blijkt dat de gevelpanelen nog zeker 50 jaar meekunnen. Een project voor de toekomstbestendige leefomgeving!

Dit project in het kort

Opdrachtgever Bo-Ex
Uitvoering 2020 - Heden
Vakgebied Circulaire sloop, Materialenpaspoort, Circulair sloopplan, Grondstoffen- en materialeninventarisatie, Directievoering en toezicht, Aanbestedingsadvies,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Bert Hol

06-30279860
e.hol@buroboot.nl

Advies nodig?

Bel Bert Hol via 06-30279860 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR