Maatregelstudie extreme neerslag Kerkdriel-Zuid

In de gemeente Maasdriel was in de zomer van 2015 sprake van extreme regenval. Dat leidde tot wateroverlast in voornamelijk Kerkdriel-Zuid: water op straat en in woningen. De gemeente vroeg de waterkenners van BOOT hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Om antwoord te geven op deze vraag heeft BOOT het rioleringssysteem, maaiveldverloop en de interactie tussen deze twee elementen in kaart gebracht. Dat deden we met behulp van het hydraulische rekenmodel InfoWorks ICM. Aan de hand van de gegevens en inzichten die we daaruit haalden, hebben we een verbeterplan opgesteld. Hiermee kan de Kerkdriel wateroverlast in de toekomst voorkomen.

De werkzaamheden op een rij:

  1. Situatie- en hoogtemeting door middel van gps en tachymetrie (Geo-informatie)
  2. Rekenmodellen opzetten (Stedelijk Water en Riolering)
  3. Ontwerp uitdenken waarbij rekening is gehouden met bestaande kabels en leidingen (Stedelijk Water en Riolering)
  4. Tekeningen maken aan de hand van alle informatie en metingen (Infrastructuur)
  5. Opstellen kostenramingen (Infrastructuur)

Kennis praktisch maken

Aan het einde van het onderzoek hebben we een workshop gegeven voor gemeenteambtenaren uit verschillende disciplines. Hierin presenteerden en bespraken we de uitkomsten en maatregelen. Deze manier van kennisuitwisseling heeft onze voorkeur en ook door de anderen werd hier positief op gereageerd. De resultaten gaan meer leven en door met verschillende afdelingen tegelijk in gesprek te gaan leg je verbindingen en bed je je kennis in. Op die manier heeft een verbeterplan meer kans van slagen.

Haalbaar advies

Deze koppeling tussen theorie en praktijk is een duidelijke meerwaarde die BOOT biedt. Dit is niet de enige meerwaarde die BOOT biedt. Onze waterdeskundigen hebben verstand van zaken en kennen de meest recente ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, riolering en grondwater. Al deze kennis vertalen ze in een praktisch en haalbaar advies waarmee de gemeente Maasdriel direct aan de slag kan.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Gemeente Maasdriel
Uitvoering februari 2016 - augustus 2016
Vakgebied Water & Klimaat, Infiltratieadvies, Klimaatadaptatie, Afkoppelplan,

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR