over BOOT

CO2-prestatieladder

Wat kunnen wij voor jou betekenen

CO2-prestatieladder


Om onze eigen milieubelasting te beperken, hebben wij ons laten certificeren voor de CO2-prestatieladder, trede 4 (Certificaat CO2-prestatieladder). De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Hierbij wordt onderscheid gemaakt  aan de hand van de volgende vier invalshoeken:

1) Inzicht in de eigen CO2 footprint

 

Sinds 2009 brengen wij onze eigen CO2 footprint in kaart. De emissie inventaris is de basis voor het opstellen en bewaken van reductiedoelstelling.

  • 3A1 Emissie-inventarisatie 2021 (download)
  • Voortgang reductiedoelstellingen medio 2021 (download)
  • 4A1 Analyse materiële emissie-advies (download)
  • 4A1 Ketenanalyse circulaire sloop (download)

2) Reductie van CO2 remissie

Om onze milieubelasting te verlagen, hebben wij reductiedoelstellingen opgesteld – gericht op zakelijk verkeer en elektriciteit. Hieronder kun jij de volgende documenten downloaden:

  • 3B1 Reductiedoelstellingen 2020/2021/2022 (download)

3) Transparantie

Wij willen jou informeren over onze milieubelasting, doelstellingen en energiebeleid. Hieronder kun jij de volgende documenten downloaden:

  • 3B2/3C2 Communicatie- en energiemanagement programma 2021 (download)
  • Managementverslag 2021 (download)

Waar kunnen wij jou mee helpen?


Meer weten over de CO2-prestatieladder?
Neem gerust contact op.

Bel Kees Boot via 0318-527600 of stuur een mailtje