Lokaliseren van Ondergrondse Installaties TenneT

TenneT heeft diverse hoogspanningsstations door heel Nederland. Vanuit hen kwam de vraag voor het scannen van de onder- en bovengrond van hun stations. Het doel van het ondergronds scannen was om de gegevens beschikbaar te krijgen van de kabels en leidingen die er liggen. Het doel van het bovengronds scannen was om de bovengrondse installaties vast te leggen en om daaruit een BIM-model te genereren. Voor het in kaart brengen van al deze gegevens sloot TenneT een raamovereenkomst met BOOT en ATKB.  

Werkzaamheden
De ondergrond scannen we met 3D radarscans. De ontstane banen en stroken rekenen we aan elkaar, schonen we op van digitale vervuiling en plaatsen we op het Nederlandse coördinatensysteem (RD). Hierna analyseren we alles en vertalen we het in een lijnenspel in een AutoCAD-tekening. In dit lijnenspel zijn ook specifieke kenmerken van de kabels en leidingen aangegeven.

Bovengronds maken we 3D-scans van de objecten en de omgeving. Eerst leggen we referentie meetpunten vast. Dit was nodig, zodat we na het scannen alles aan elkaar konden rekenen tot één geheel. Op basis van dit bestand start TenneT met de 3D modellering.

Uitdagingen
Zoals het woord al zegt staat er op hoogspanningsstations hoogspanning. Daarom letten we extra op de veiligheidsmaatregelen. Vooraf stemden we de werkzaamheden en veiligheidsmaatregelen af met de werkverantwoordelijke van TenneT. Binnen de afgesproken tijd voerden we de werkzaamheden uit in verband met beschikbaarheid en het schakelen van de spanning.

Bijzonderheden
Tijdens het scannen kom je liever geen onverwachte of bijzondere omstandigheden tegen. Dit verstoort de kwaliteit en uitvoeringsduur van de 3D scans. De bodemgesteldheid, beton en gras beïnvloeden de kwaliteit van ondergrondse scans. Bovengronds beïnvloeden personen en voertuigbewegingen op en rondom het terrein de kwaliteit. Daarnaast is bovengronds ook de regen een sterk bepalende factor. Deden zich onvoorziene omstandigheden voor, dan verschoven de werkzaamheden naar een andere datum om hoge kwaliteit te waarborgen.

Uitkomst na werkzaamheden
Door het verifiëren van digitale ondergrondse scans met de as-build tekeningen (tekening zoals het werkelijk is gebouwd) brengen we met de digitale scans de as-is situatie in kaart (zoals de situatie daadwerkelijk is).

Hierna vergelijken we de as-is situatie met de as-build situatie. Dit liet zien dat er op veel plekken ondergrondse afwijkingen zijn. Daarmee wordt meteen duidelijk en aangetoond dat de werkelijke situatie in veel gevallen afwijkt van de beschikbare gegevens.

Aan de hand van al deze gegevens en scans kunnen de werknemers van Tennet weer werken met up-to-date gegevens die kloppen met de werkelijkheid!

Dit project in het kort

Opdrachtgever TenneT
Uitvoering tot september 2023
Vakgebied Project­management, 3D-laserscanning,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Reneé Lubbers

06-53497593
hh.lubbers@buroboot.nl

Advies nodig?

Bel Reneé Lubbers via 06-53497593 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR