Reconstructie Wordenseweg Kerkdriel

Doel project

In Kerkdriel wordt gewerkt aan de reconstructie van de Wordenseweg. Met deze reconstructie worden de rijbaan, bermen en watergangen langs de rijbaan en het fietspad vernieuwd.  

Wij kregen de mooie opdracht van de gemeente om te onderzoeken of het asfalt dat daar ligt, hergebruikt kan worden tijdens de reconstructie werkzaamheden en om te bepalen wat de bodemkwaliteit van het gebied is. Er was onduidelijkheid over de soort en kwaliteit van de funderingen onder het asfalt. Daarnaast is het gebied verdacht voor niet gesprongen explosieven.  

Oplossing 

Bij het onderzoek is het asfalt en de eronder liggende fundering op deze drukke weg onderzocht. Ook zijn het fietspad, de bermen, de waterbodem en het grondwater onderzocht. 

Het was voor ons een uitdagend project, omdat er gebruik gemaakt werd van allerlei verschillende diensten. Dat vroeg een goede voorbereiding. Het bepalen van de beste volgorde van werkzaamheden was nodig om de uitvoering in zijn geheel soepel te laten verlopen. Voor de verkeersveiligheid gebruikten we een rijdende afzetting. En vanwege de verdenking op niet gesprongen explosieven, was er een OCE-deskundige aanwezig die begeleidde bij het boorwerk in de bermen.  

Op basis van het PAK-gehalte van het asfalt, hebben we vastgesteld dat veel asfalt herbruikbaar is. Ook zijn de diverse en verschillende funderingen in kaart gebracht onder het asfalt en is de kwaliteit van de bodem in de bermen en in de waterbodem vastgesteld.   

Uitgevoerde werkzaamheden 

Onze uitgevoerde werkzaamheden maken dat het plan voor herinrichting verder gemaakt kan worden. Het onderzoek is zo volledig mogelijk uitgevoerd om latere aanvullende werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen.  

Bij ons onderzoek hebben wij onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:  

  • Asfaltonderzoek Wordenseweg en fietspad 
  • Bodemonderzoek (en asbest) in de bermen  
  • Waterbodemonderzoek en grond eronder 
  • Funderingsonderzoek  
  • Grondwateronderzoek  
Dit project in het kort

Opdrachtgever Gemeente Maasdriel
Uitvoering februari t/m juni 2023
Vakgebied Bodem,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Chris Prudon

06-52862889
chj.prudon@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Chris Prudon via 06-52862889 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR