Aanleg grondwatermeetnet te Kampen

In het kader van het Programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is Rijkswaterstaat bezig met de verbetering van de doorstroming van de IJssel en de zomerbedverlaging ervan nabij Kampen. Onderdeel daarvan is ook de aanleg van een bypass van het Reevediep naar het Drontermeer.

Om na te gaan welke gevolgen dit kan hebben voor de grondwaterstanden in dit gebied heeft de opdrachtgever BOOT gevraagd het monitoringsnetwerk aan te leggen. Dat bestond uit:

  • het plaatsen van uiteindelijk 154 meetpunten (240 peilbuizen) in het diepe en ondiepe grondwaterpakket;

  • inmeten t.o.v. NAP;

  • plaatsen van dataloggers en het periodiek uitlezen van de meetgegevens.

Daarbij moest bijvoorbeeld rekening worden gehouden met plas-dras-situaties en afstemming met eigenaren. Met de verkregen data kan de invloed van de werkzaamheden op de grondwaterstand nagegaan worden. We werkten daarbij samen met Royal Haskoning.

Met deze opdracht heeft BOOT mogen bijdragen aan een veiligere leefomgeving rondom Kampen.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Uitvoering Februari 2013 - januari 2016
Vakgebied Bodemonderzoeken, Begeleiding van bodemsaneringen, Saneringsbestekken en aanbestedingen, Bodem,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Chris Prudon

06-52862889
chj.prudon@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Chris Prudon via 06-52862889 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR