Integraal project Veerstraat Wageningen

In 2018 is in een aantal achtertuinen van bewoners aan de Veerstraat in Wageningen een bodemverontreiniging met lood en PAK (aromatische koolwaterstoffen) aangetroffen. Hoewel er geen risico’s waren voor de bewoners besloot de gemeente Wageningen in samenwerking met De Woningstichting om de achtertuinen te saneren. BOOT adviseerde en ondersteunde vanuit diverse diensten de gemeente Wageningen en De Woningstichting hierbij om dit op goede wijze te realiseren.

Onderzoeken
Door het uitvoeren van een actualisatie bodemonderzoek stelde BOOT vast in welke mate de verontreiniging aanwezig was. Vervolgens stelden wij een saneringsplan op dat uit ging van een praktische en functiegerichte aanpak. Dat betekende dat een leeflaag met schone grond is aangebracht die de onderliggende verontreiniging afdekt. Het betrof een voor de bewoners ingrijpende aanpak omdat de tuinen aangepakt en heringericht moesten worden. Maar de bewoners hebben daarmee wel weer de beschikking over schone grond in hun tuin.

BOOT voerde de volgende werkzaamheden uit:

  • Team Bodem voerde de onderzoeken uit, begeleidde de aanbesteding en voerde uiteindelijk de milieukundige begeleiding en eindcontrole uit;
  • Team Civiel stelde het bestek open leverde input voor technische oplossingen;
  • De achtertuinen en de Grebbedijk zijn door het van team GEO-informatie ingemeten, zodat de schuttingen na sanering op dezelfde plek terug geplaatst konden worden. Team GEO zorgde ook voor de bouwkundige opnames, om de huizen en de gebouwen in de omgeving in kaart te brengen;
  • Team Asbest was verantwoordelijk voor de asbestinventarisatie van de schuurtjes van de bewoners;
  • Uiteindelijk begeleidde één van de directievoerders van BOOT de uitvoering.

Grebbedijk
Tijdens de werkzaamheden aan de Veerstraat werd duidelijk dat het Waterschap Vallei en Veluwe de komende jaren de Grebbedijk wil verhogen. Met die informatie en het feit dat de tuinen van de Veerstraat grenzen aan de Grebbedijk, is de versteviging van de Grebbedijk onderdeel van het saneringsplan. BOOT stemde met het Waterschap Vallei en Veluwe af  om bij de sanering dijkenklei te laten aanbrengen ter versteviging van de Grebbedijk. Op deze manier wordt zo veel als mogelijk voorkomen dat de achtertuinen van de bewoners aan de Veerstraat weer op de schop moeten en is er een  bijdrage geleverd aan de toekomstige veiligheid van de Grebbedijk.

Samenwerken
Wat in eerste instantie begon met het uitvoeren van een bodemonderzoek, groeide uit tot een integraal project aan de Veerstraat. Alle diensten van BOOT werkten hieraan mee. Juist door maatwerk te bieden aan de opdrachtgever kon BOOT de opdrachtgever van A tot Z tot dienst zijn. Door deze samenwerking met de gemeente Wageningen, De Woningstichting en het waterschap is er een toekomstbestendige leefomgeving gecreëerd voor de bewoners aan de Veerstaat.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Gemeente Wageningen
Uitvoering December 2016 - december 2018
Vakgebied Infrastructuur, GEO-informatie, Bodem, Directievoering & toezicht,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Chris Prudon

06-52862889
chj.prudon@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Chris Prudon via 06-52862889 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR