Herstructurering Kolkakkerbuurt

Woonstede is in Ede bezig met de herstructurering van de Kolkakkerbuurt. De huidige huizen worden gerenoveerd of gesloopt en er komt nieuwbouw. Vanaf 2015 werken Woonstede en BOOT samen aan dit project en in de komende jaren worden de verschillende fases afgerond.   

De toegevoegde waarde die BOOT levert in dit project is het bij elkaar brengen van de verschillende partijen en zo tot optimalisatie komen. Dit zorgt voor minder risico’s en lagere kosten. Als BOOT vervulden we op deze manier een verbindende rol tussen de verschillende partijen.   

Verbinding
Bij een herstructureringsproject zijn wij helemaal op onze plek. Door ons brede dienstenpakket snappen we wat er moet gebeuren en brengen we de verschillende partijen bij elkaar. Van sloop-, civiel-, en bouwaannemers tot architecten, archeologen en ecologen. We zien de belangen en risico’s en daarover adviseren we de opdrachtgever. Met elkaar leiden we het hele project in goede banen.   

Winnen met BOOT
BOOT zorgt bij het project Kolkakkerbuurt in Ede voor een win-win situatie. De verschillende diensten van BOOT worden integraal ingezet. Zo zijn we betrokken van sloopvoorbereiding en bodemonderzoek tot aan tekeningen, bestekken en het woonrijp maken van de wijk. Hierdoor is het mogelijk om tussen verschillende diensten koppelingen te maken. Zo werden bijvoorbeeld kosten bespaard doordat bij de sanering grond nodig was en bij de bouw grond vrijkwam. Dit brachten we bij elkaar waardoor het op locatie werd opgeslagen en vervoers- en grondkosten bespaard werden.   

Inrichting openbare ruimte
In de Kolkakkerbuurt bevindt zich ook openbaar gebied waarvan de Gemeente Ede eigenaar is. Doordat de bouwkavels en het openbaar gebied elkaar raken, is een integrale aanpak van groot belang. Bij soortgelijke projecten is het dus belangrijk om vanaf de eerste planvorming het project integraal aan te vliegen. Parallel aan de herstructurering door Woonstede is de gemeente aan de slag met het openbaar gebied. Doordat wij als adviseur van zowel Woonstede als de gemeente optreden sturen wij op optimalisatie en afstemming, zowel in ontwerp als in uitvoering. 

Samenwerking
Wat je ziet bij dit project is dus dat samenwerking tussen de verschillende partijen een heel belangrijk aspect is. De insteek hierbij is verwevenheid tussen de verschillende partijen. Dit zorgt voor optimalisatie binnen het project. De voordelen hiervan zijn minder risico’s tijdens het proces, maar ook een optimalisatie in planning en uitvoer.    

Een integrale benadering zorgt voor een soepel proces gedurende alle fases. Dat is wat BOOT doet, dat is wat BOOT is.   

Advies nodig?

Bel Rinie van den Top via 06-10335987 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR