Asbestinventarisatie winkelpanden Maastricht

Een internationale vastgoedontwikkelaar met renoveringsplannen voor een een heel aantal van zijn winkelpanden heeft contact gezocht met BOOT. Hij wil uitloop van werkzaamheden en onvoorziene kosten voorkomen. Om dit uit te sluiten onderzoekt BOOT in deze panden of er asbest aanwezig is. Dit geldt ook voor een aantal winkelpanden in Maastricht. Een interessant project, waar veel bij komt kijken.

Een goede voorbereiding is van groot belang. We zijn met de opdrachtgever is gesprek gegaan over het doel van de inspectie en stelden aan de hand daarvan het type onderzoek vast.

Werkzaamheden

In het betreffende pand hebben we in de eerste fase visueel en destructief asbestonderzoek uitgevoerd. Om inkomstenderving te voorkomen wilde de winkeleigenaar de winkel gedurende de inspectiefase zoveel mogelijk open houden. Daarom planden we het destructieve onderzoek in de nacht. We namen daarbij lucht- en kleefmonsters af, die in het laboratorium verder onderzocht zijn. Ook hebben we 0-metingen uitgevoerd, om de beginwaarden in het pand inzichtelijk te krijgen.

Renovatiefase

Nadat de inspectiefase is afgerond ontvangt de opdrachtgever een uitgebreide rapportage  met alle resultaten. Dat betekent niet dat onze inventarisatie klaar is, want tijdens de renovatiewerkzaamheden voeren wij periodieke metingen uit om aan de hand van de eerdere 0-metingen afwijkingen in de luchtwaarden te kunnen registreren. Dit is vooral belangrijk bij het aanbrengen van het nieuwe plafond omdat de betrokken bouwvakkers ten alle tijden onder veilige omstandigheden moeten kunnen werken. Door  meten te blijven meten, kunnen we de opdrachtgever en aannemer hierover informeren en zo nodig adviseren over beschermende maatregelen zoals kleding of maskers.

Complex project

Wij kijken met tevredenheid terug op het verloop van dit project. Er moet rekening gehouden worden met een heel aantal complexe elementen. Wij stemmen onze aanpak af op de wensen van veel betrokken partijen: opdrachtgever, winkeleigenaar, personeel, winkelend publiek en aannemer. Daarnaast maken de inhoudelijke diversiteit van de werkzaamheden en de tijden waarop ze uitgevoerd moesten worden dit project interessant. Communicatie is de sleutel tot succes.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Anoniem
Uitvoering november 2015 - juni 2017
Vakgebied Asbestinventarisatie, Asbestadvies, Asbest,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Herman Meijer

06-27836199
h.meijer@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Herman Meijer 06-27836199 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR