Duurzaamheid en biodiversiteit bij Akkerwinde

In Scherpenzeel is een nieuwe wijk gerealiseerd. Hier vind je een grote diversiteit aan woningen. Met ruim opgezette straten, natuurlijke parken, kabbelende beekjes en een school in de buurt is dit een groene wijk waar je heerlijk kan wonen. Bij het realiseren van Akkerwinde is BOOT integraal betrokken.

Duurzaamheid
In het project is duurzaamheid een belangrijk thema. Zo keken we naar hergebruik van materialen en (bio)diversiteit. In de gehele woonwijk werden gebakken materialen gebruikt. Dit is duurder in aanschaf, maar heeft een aanzienlijk langere levensduur. BOOT adviseerde de gemeente over deze materialen en zij implementeerde ze in de nieuwe wijk.

In het gebied komt een grote diversiteit in groen. Denk hierbij aan vruchten- en notenbomen, insecten, bijen, vlinders, vogels, vleermuizen en een ijsvogelwand. Bomen die elders in Scherpenzeel gekapt zijn, komen terug in de speelplaats. Water wordt opgevangen en komt terug in verschillende speelvoorzieningen. Zo plantten kinderen van groep 5 en 6 van CBS Korenmaat een Tiny Forest aan in de wijk. Dit deden ze samen met IVN en de Koninklijke Ginkel Groep. Hier krijgen de kinderen ook les en staat natuurlijk spelen centraal. Daarnaast participeerde de school in de plannen over de inrichting van bepaalde tuinen en bermen.

Uitdagingen en bijzonderheden
De eerste uitdaging was bij diezelfde school. De school staat sinds 2016 in de wijk. Tijdens het bouw- en woonrijp maken, moest de school nog steeds veilig bereikbaar zijn. Dit vergde de nodige planning voor het gescheiden houden van bouwverkeer met bewonersverkeer.

De tweede uitdaging had te maken met de grondbalans. Als eerste zorgden we voor het zo min mogelijk onnodig af- en aanvoeren van grond. Dat verkleint de ecologische voetafdruk. Daarnaast werd er in het bestemmingsplan een waterparagraaf toegevoegd. Het gebied is vrij nat en daarom is het reguleren van het grondwaterpeil belangrijk. Wanneer het grondwaterpeil niet goed is, verzakken de woningen. Voor een goede regulatie legden we een speciaal drainage/infiltratieriool aan.

De derde uitdaging waren de ondergrondse leidingen. De aanleg van warmteleidingen startte al tijdens de verschillende fases. Op sommige plekken kruisten deze met de overige riolering. Met de juiste berekeningen en planning was het mogelijk om de buizen goed te plaatsen.

Werkzaamheden
Vanuit BOOT zijn we integraal betrokken bij het project. Voor de gemeente stelden we een kostenraming op, maakten we bestekken en assisteren we bij het bouwrijp maken. Dit alles inclusief een watertoets en waterhuishoudkundig plan.

Bij het ontwikkelen van een woonwijk zijn er veel verschillende aspecten die naadloos op elkaar moeten aansluiten. Daarom werken we integraal aan het project en is er binnen BOOT veel afstemming tussen de diverse teams. Zo zijn de volgende teams betrokken:

  • Team Bodem: alle grondsaneringen, bodemonderzoeken (asbest).
  • Team Water & Klimaat: de vergunning verzorgd en een plan voor de riolering opgesteld.
  • Team Projectmanagement: directievoering op dit project in de uitvoeringsfase bouw- en woonrijp.
  • Team Civiel & GEO: opstellen van de matenplannen en bestekken.
  • Assisteren van de opdrachtgever tijdens overleggen met waterschap, bewonersavonden en participatieprocessen.
  • De gehele groeninrichting uitgevoerd samen met de Koninklijke Ginkel Groep.

Beheer van de maatplannen en bestekken gebeurt door één partij. Hierdoor blijft deze informatie overzichtelijk en gecentraliseerd. Dit is van belang bij de vele verschillende eigenaren en bouwbedrijven die betrokken zijn bij het project.

Een mooi project met als resultaat een prachtige woonwijk met veel groen en veel natuur naar volle tevredenheid van bewoners en gemeente.

Dit project in het kort

Opdrachtgever Gemeente Scherpenzeel
Uitvoering Mei 2019 - heden
Vakgebied Water & Klimaat, Bodem, Bodemonderzoeken, GEO-informatie, Opstellen en beheren van matenplannen, Project­management, Directievoering & toezicht, Gemeentelijk rioleringsplan, Contractvoorbereiding,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Richard van der Stok

06-27836200
rpm.vanderstok@buroboot.nl

Advies nodig?

Bel Richard van der Stok via 06-27836200 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR