Tuinen van West Amsterdam

Het project ‘Tuinen van West’ betreft een recreatieterrein. Dit terrein heeft verschillende functies en kent doorgaande routes voor de verschillende verkeersstromen. Het doel is om een plaats te creëren voor:

 • Recreatie op land en water;
 • Het houden van evenementen;
 • Het beleven van het Hollandse landschap;
 • Een juiste doorgang voor het verkeer.

De uitwerking van het project heeft tijdsdruk gezien te verstrekken subsidies en gemaakte politieke afspraken. Om het tijdspad onder controle te houden en om risico’s tijdig te signaleren is er continu een tijdsplanning en risicomatrix bijgehouden. Hierdoor kon er tijdig worden ingegrepen en bijgestuurd indien nodig.

Gedurende het proces zijn de kostenaspecten bewaakt. Ontwerpkeuzes en ambitieniveau worden zo tijdig verwerkt en bijgesteld. Kritische omstandigheden en objecten in het terrein zijn in beeld gebracht en met de diverse belanghebbende partijen besproken. Hierbij onder andere belangrijke kabels en leidingen (o.a. gas, kerosine) voor Schiphol, geotechnische berekeningen ophogingen en wegconstructies, afstemming aanwezige en te verplaatsen volkstuinen.

De volgende werkzaamheden maken onderdeel uit van dit project:

 • Ophogingen en wegconstructies
 • Afstemming aanwezige en te verplaatsen
 • Uitwerking verkeersbruggen en wegconstructies
 • Milieu hygiënische onderzoeken en geotechnische berekeningen
 • Aanvragen en coördineren diverse vergunningen
 • Opstellen bestekken en tekeningen
 • Verzorgen gehele aanbestedingsprocedure
 • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoering

Bekijk hier de opnames van het resultaat van de Tuinen van West.

Terug naar overzicht

 

Dit project in het kort

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Staddeel Nieuw West
Uitvoering juni 2011 - juni 2013
Vakgebied Landschapsinrichting, Circulair aanbestedingsadvies, Begeleiding van bodemsaneringen, Saneringsbestekken en aanbestedingen, Bodemonderzoeken, Infrastructuur, Bodem,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Fabian Schielein

06-54201284
fd.schielein@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Fabian Schielein via 06-54201284 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR