Asbestinventarisatie ASR

Onderzoek naar eventuele aanwezigheid van asbest is om vele redenen nuttig. Aan de hand van een grondig onderzoeksrapport kunnen gezondheids- en milieurisico’s voorkomen worden. Verbouwingswerkzaamheden kunnen daarnaast flink uitlopen wanneer er onverwacht asbest aangetroffen wordt in een gebouw. Ook de kosten zullen stijgen. ASR heeft deze afweging ook gemaakt. In verband met geplande werkzaamheden van het bedrijf in het Utrechtse pand heeft BOOT daarom asbestinventarisaties uitgevoerd.

Aanleiding

In 2012 deelde ASR het voornemen haar kantoor in Utrecht te renoveren en te verduurzamen. Het gebouw is gebouwd in de jaren zeventig en heeft een vloeroppervlakte van 80.000 m2. In voorgaande jaren is het pand al vaker gerenoveerd, waarbij delen van asbest verwijderd zijn. In 2011 is de laatste inventarisatie uitgevoerd. De nieuwe modernisering was aanleiding voor ASR om BOOT in de arm te nemen voor een asbestinspectie van het gehele pand.

Werkzaamheden

Omdat het pand groot is, nam het eerste visuele onderzoek (type A-onderzoek) door twee inspecteurs van BOOT een week in beslag. Door de opgedane historische kennis over het pand en de bevindingen uit dit eerste onderzoek op locatie bleek een verdiepende inspectie nodig. Bij dit zogenaamde type B-onderzoek worden delen uit het gebouw gebroken waarvan het vermoeden bestaat dat het niet-direct waarneembaar asbest bevat. De materialen die daarbij vrijkwamen stuurden de inspecteurs naar het laboratorium, waar ze nader onderzocht zijn.
Uiteindelijk bleek de hoeveelheid asbesthoudende toepassingen in het ASR-gebouw beperkt. De resultaten zijn verwerkt in een inventarisatierapport en gedeeld met de opdrachtgever. Aan de hand van deze gegevens kan eventuele sanering plaatsvinden.

Veilig werken

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moest rekening gehouden worden met de verschillende bouwfasen. Tijdens de inventarisatie was het gebouw volledig in gebruik. Om de veiligheid van alle aanwezigen toch te kunnen garanderen heeft BOOT een inspectieplan opgesteld.

Terugblik

De projectleider van BOOT kijkt terug op een goede samenwerking met ASR. Door de informele inslag van de samenwerking was goed overleg mogelijk. Dat het positieve gevoel wederzijds is, bleek uit de volgende opdracht van ASR die BOOT na de renovatie en verduurzaming van het pand uit mocht voeren.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever ASR
Uitvoering mei 2012 - mei 2015
Vakgebied Asbestinventarisatie, Asbestadvies, Asbest,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Sietse de Jager

06-53351352
ss.dejager@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Sietse de Jager via 06-53351352 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR