over BOOT

Ons verhaal

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Ingenieurs met een verhaal

Onze ideeën achter een circulaire aanpak


In onze samenleving staan wij voor uitdagingen: een veranderend klimaat; omvorming naar een circulaire economie en een conjunctuur gevoelige arbeids- en woningmarkt. Hierin nemen de ingenieurs van BOOT verantwoordelijkheid. Als betrouwbare partner werken wij samen aan een toekomstbestendige, prettig leefbare en inspirerende leefomgeving. Wij zijn daarom actief binnen alle facetten van onze leefomgeving en leveren integrale advies- en managementdiensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied: bouw, mobiliteit, water, milieu, veiligheid, sport en recreatie.

Jij kunt ons dan ook inzetten om projecten van A tot Z te regelen. Wij onderscheiden ons door onze risicogerichte aanpak, effectieve toepassing van data, circulaire denkkracht. En vooral: door onze mensen. Mensen vormen de kern van elk bedrijf, maar bij BOOT nog meer. BOOT-medewerkers zijn medeondernemers die participeren in de organisatie. Wij hechten belang aan diversiteit en duurzame arbeidsrelaties. Wij bieden mensen de ruimte om bij ons hun ambities waar te maken. Elke medewerker werkt met de kracht van een compleet team achter zich.

De ingenieurs van BOOT: daar zit een verhaal achter.

Onze BOOT Brochure

 

 

 

 

 

Ingenieurs met een verhaal

Historie van BOOT


In de loop van 1989 vonden oprichters Hans Boot en Kees Boot elkaar. Niet in letterlijke zin, want als neven en vroegere buren kenden zij elkaar al jaren. Op 1 januari 1990 werd de zakelijke samenwerking officieel en startten zij als BOOT organiserend civieltechnisch adviesbureau. De kernactiviteit van het nieuwe bedrijf was de voorbereiding van civiele projecten.

Breder pakket

Niet alleen techniek had de interesse van de ingenieurs. Kees: ‘De betrokkenheid bij het project en de omgeving van het project had ook onze belangstelling. We merkten dat er allerlei disciplines nodig zijn om een civiel project goed te laten verlopen. Om die reden wilde BOOT graag meer disciplines in huis hebben zodat het bedrijf nog beter in staat zou zijn om volledige projecten aan te sturen. Door deze verbreding werd het mogelijk opdrachtgevers een compleet pakket van diensten aan te bieden voor de inrichting van de buitenruimte.’
Zo groeide BOOT uit tot een bureau met een breed pallet aan management- en ingenieursdiensten op het gebied van water, bodem, milieu en gebiedsinrichting: ‘BOOT organiserend adviesbureau’.

Inmiddels is BOOT 30 jaar verder en ruim 100 man personeel rijker. ‘Wij kijken dankbaar terug op de afgelopen jaren, waarin wij de mogelijkheid kregen om ons te ontwikkelen. Dankzij onze trouwe opdrachtgevers en de inzet van de collega’s is BOOT uitgegroeid tot een landelijk opererend ingenieursbureau.’

Veranderingen

Momenteel ziet Kees de markten veranderen. ‘Ons ondernemerschap vraagt ook de komende jaren voortdurend initiatief om te anticiperen op de markt. Nieuwe vraagstukken, nieuwe contractvormen; samen met de opdrachtgever zoeken wij naar een optimale invulling van vraag en aanbod.’

Ook binnen het bedrijf zijn de ontwikkelingen niet stil blijven staan. Hans Boot nam in 2015 afscheid als directeur, werkplekken zijn vernieuwd en uitgebreid en duurzaamheid is belangrijker dan ooit. Kees heeft vertrouwen in de toekomst. ‘Wij blijven streven naar de juiste keuzes voor de opdrachtgever en de leefomgeving. Wij zijn niet voor niets ingenieurs met een verhaal!’

Waar kunnen wij jou mee helpen?


Meer weten? Neem gerust contact op.

Bel Kees Boot via 0318-527600 of stuur een mailtje