Beleefbaar maken voormalig Romeins Castellum Fectio te Bunnik

Het Castellum Fectio is een voormalig Romeins fort, waarvan de resten zich nog in de ondergrond bevinden. Deze locatie heeft hierdoor een hoge archeologische waarde. Verreweg het meeste materiaal is nog aanwezig in het terrein.

Het Castellum Fectio ligt pal naast het 19e eeuwse Fort Vechten, deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze Waterlinie is noord-zuid georiënteerd terwijl de Romeinse limes oost-west georiënteerd is. Precies ter hoogte van beide verdedigingswerken kruisen deze linies elkaar.

Het project betreft het beleefbaar maken van het voormalig Romeins castellum welke 2000 jaar geleden op het terrein aanwezig was. Het castellum is gevisualiseerd door het aanleggen van wandelpaden en het plaatsen van betonnen kunstelementen over een lengte van ca. 600 meter. Werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd voor dit bijzondere project:

 • projectcoördinatie
 • onderzoek;
 • voorbereiding;
 • aansturing kunstenaar;
 • ontwerp;
 • bestek;
 • programma van eisen;
 • aanbesteding (niet openbare procedure waarbij de kunstenaar een grote stem in de gunning van het werk);
 • geotechnisch- en cultuurtechnisch advies;
 • kostenramingen;
 • grondbalans;
 • aansturing archeologische onderzoeken;
 • directievoering & toezicht.
Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Provincie Utrecht
Uitvoering April 2013 - oktober 2016
Vakgebied Infrastructuur, Directievoering & toezicht, Projectmanagement infrastructuur, Contractmanagement,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met William Hendriks

06-10244272
w.hendriks@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel William Hendriks via 06-10244272 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR