Résidence Valkenburg

Midden in het Limburgse Heuvellandschap ligt het verblijfsrecreatiepark Résidence Valkenburg. Het park was een duidelijk voorbeeld van een eerder bloeiende camping die de verbinding met de gast was kwijtgeraakt. Topparken heeft het recreatiepark vanuit het faillissement dat daarop volgde overgenomen en maakt nu plannen voor herontwikkeling. Als huisadviseur van Topparken zijn wij verbonden aan deze ontwikkeling.

Advies bij aankoop

Al in de aankoopfase zijn wij benaderd door Topparken. In dit vroege stadium hebben we de mogelijkheden en risico’s van de overname in kaart gebracht.

Inventarisatiefase

Om te komen tot een nieuwe inrichting is het belangrijk de uitgangspunten van het gebied in kaart te hebben. Dit hebben we gedaan door onder andere een 3D-meting uit te voeren. Ook hebben we de bodemkwaliteit onderzocht het coördineerden we het archeologisch onderzoek.

Vergunningmanagement

Namens de opdrachtgever verzorgen wij de contacten en vergunningen bij de gemeente en waterschap. Hiervoor stemmen we af met alle betrokken partijen.

3D-ontwerp

Samen met onze opdrachtgever en landschapsarchitect hebben we het ontwerp opgesteld. De camping bevatte voorheen ca. 300 kampeerplaatsen en waar ruim 400 stacaravans konden staan. Het nieuwe park zal bestaan uit ongeveer 300 vaste recreatieverblijven en 40 kampeerplaatsen.
Bij het ontwerp in Civil-3D hebben we optimaal gebruik gemaakt van het hoogtespel. De vele hoogteverschillen vragen om het nodige grondverzet. Het terreinmodel gaf hier een duidelijk beeld van waardoor beheersing tijdens de uitvoering makkelijker is. De aannemer gebruikte het model daarnaast bij de aanleg bij de inzet van een GPW-kraan.

Water

De ligging van de camping nabij de Geul is uniek, maar geeft ook uitdagingen. De ligging van de Geul ligt niet vast en bij hoogwater stroomt hij over tot op het park. Onze wateradviseurs hebben samen met Waterschap Limburg nagedacht over een robuuste aanpak van het water. Het heeft geresulteerd in een opzet waar enerzijds ruimte wordt gegeven aan de Geul en de opvang van vrijkomend hemelwater en anderzijds voor recreatie. Beide elementen versterken elkaar in dit plan.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Topparken
Uitvoering november 2016 - juni 2017
Vakgebied Landschapsinrichting, Bodemonderzoeken, Begeleiding van bodemsaneringen, GEO-informatie,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Wim Franken

06-13182779
wj.franken@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Wim Franken via 06-13182779 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR