Bodemsanering Schrijverspark Veenendaal

Voor de realisatie van een nieuw evangelisatiegebouw in de wijk Schrijverspark te Veenendaal heeft de opdrachtgever BOOT verzocht om de bodemkwaliteit vast te stellen met het oog op de nieuwe maatschappelijke situatie.

Het bodemonderzoek toonde aan dat er sprake was van een kleine bodemverontreiniging met zink in de grond. Deze bodemverontreiniging viel deels binnen de bouwcontouren en de geplande ontgravingsdiepten. Aangezien het geen ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ betrof, konden formele procedures achterwege blijven.

Om de bouw te realiseren is er gekozen voor een praktische aanpak: deels ontgraven zover civieltechnisch nodig, en deels isoleren van de verontreinigingen. Dit is vastgelegd in een Plan van Aanpak en afgestemd met de gemeente. Het plan kon weer gebruikt worden als leidraad bij de werkzaamheden van de aannemer. De bodemsanering is door ons begeleid en uitgekeurd.

Op deze wijze is een praktische oplossing gerealiseerd en konden kosten zoveel mogelijk worden bespaard, en hebben wij mogen bijdragen aan de realisatie van De Poster in Veenendaal.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Commissie van Beheer van de Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk te Veenendaal
Uitvoering oktober 2015 - januari 2016
Vakgebied Begeleiding van bodemsaneringen, Saneringsbestekken en aanbestedingen, Bodemonderzoeken, Bodem,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Chris Prudon

06-52862889
chj.prudon@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Chris Prudon via 06-52862889 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR