Asbestinventarisaties zorginstelling

Voor een grote zorginstelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg in het midden van het land voert BOOT asbestinventarisaties uit. De organisatie heeft 90 gebouwen in eigendom. In deze gebouwen worden dagelijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook worden diverse gebouwen in de komende jaren vervangen of vernieuwd. Tot 1993 werden vaak asbesthoudende materialen gebruikt bij de bouw van allerlei objecten. 35 van de 90 gebouwen van de zorginstelling zijn voor 1993 gebouwd en daarom wil de directie de eventuele aanwezigheid van asbest preventief in beeld krijgen om zo gezondheidsrisico’s voor cliënten, medewerkers en leveranciers te voorkomen.

Kwaliteit voor een goede prijs

De aanwezigheid van asbest is nooit leuk voor bedrijven, organisaties en particulieren. Inventarisatie en sanering kost geld en je krijgt van de werkzaamheden op zichzelf geen mooier gebouw. Toch is het in verband met de gezondheid en het milieu belangrijk dat sanering plaatsvindt. BOOT denkt daar graag in mee met de opdrachtgever. Kwaliteit voor een goede prijs staat voorop. Daarom is bij dit project besloten om van de vijfendertig panden, drie panden per keer te inventariseren. Zo spreid je de kosten, maar kun je ook zorgvuldiger te werk gaan. De opdrachtgever houdt overzicht over de werkzaamheden en kan weloverwogen beslissingen nemen op basis van de resultaten van het onderzoek. Handelen uit paniek kost namelijk altijd meer geld.

Werkzaamheden

In de eerste instantie voeren de asbestinspecteurs van BOOT inventarisatie type A uit: direct waarneembaar asbest. Wanneer uit dit onderzoek een ‘redelijk vermoeden’ op de aanwezigheid van niet-direct waarneembaar asbest ontstaat, voeren we in overleg met de opdrachtgever ook type-B onderzoek uit.

Bij type A-onderzoek horen de volgende werkzaamheden:

  • Historisch onderzoek
  • Systematische inspectie op locatie
  • Bemonsteren van asbestverdachte materialen
  • Analyse materiaalmonsters
  • Risicoclassificatie op basis van SMA-rt
  • Bepaling van ‘een redelijk vermoeden’ van asbesthoudende materialen
  • Opstellen rapportage met uitkomsten en advies

Tevens hebben wij bij dit project de offertes voor sanering uitgezet en beoordeeld. Het advies wat hieruit voortvloeit is gedeeld met de opdrachtgever, die vervolgens zelf de keuze voor een saneerder maakt. BOOT functioneert daarin enkel als tussenpersoon en neemt het papierwerk voor haar rekening.

Plezierige samenwerking

Samen met de opdrachtgever kijken we terug op een geslaagde samenwerking. Ervaren inspecteurs zorgden voor een soepel onderzoek. De gemaakte afspraken met de zorginstelling waren vooraf duidelijk en de communicatie hierover constructief. Aan de hand van de rapporten van BOOT kan de zorginstelling verdere stappen nemen in het asbestvrij maken van haar panden.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Zorginstelling
Uitvoering december 2015 - mei 2017
Vakgebied Asbestinventarisatie, Asbestadvies, Asbest,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Herman Meijer

06-27836199
h.meijer@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Herman Meijer 06-27836199 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR