Infiltratieonderzoek en advies duurzame woningen Almansweide te Hilversum

Het plan betreft de bouw van circa 20 duurzame woningen. In het plan wordt aandacht besteed aan de duurzame omgang met hemelwater. BOOT is gevraagd onderzoek te doen naar de infiltratiemogelijkheden in de bodem en te adviseren over de wijze van infiltratie.

Het onderzoek naar infiltratie hebben wij uitgevoerd met behulp van onze ‘constant-head permeameter’, ook wel de ‘Aardvark’ genoemd. Het onderzoek betreft:

  • toepassing van de omgekeerde boorgat methode voor het bepalen van de doorlatendheid (k-waarde) in de onverzadigde zone;
  • De metingen in het veld afstemmen op de geconstateerde bodemlagen;
  • Een nauwkeuring beeld verkrijgen van de bodemopbouw en doorlatendheid.

De bijzonderheid voor dit project zit hem in het feit dat er een aanvullaag aanwezig is, maar met name de bodem eronder relevant was.

Met het onderzoek wordt een juiste dimensionering van de iniltratievoorzieningen berekend (overdimensionering wordt tegengegaan). De opdrachtgever kan er vanuit gaan dat duurzame omgang met het hemelwater op goede wijze kan worden gerealiseerd.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever CPO-vereniging Almansweide
Uitvoering april 2016 - juni 2016
Vakgebied Bodemonderzoeken, Waterbodemonderzoek, Water & Klimaat, Bodem,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Harry Vlastuin

06-51559135
j.vlastuin@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR