Diensten / Circulaire sloop

Van circulair sloopadvies tot sloopbestek

onze circulaire sloop diensten

Bijdragen aan een duurzame samenleving

Circulaire sloop.


De vastgoedmarkt is voortdurend in beweging. Gebouwen worden vervangen of aangepast aan moderne eisen. Opdrachtgevers en overheden streven naar een circulair economisch systeem, waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd. Vanwege de grote hoeveelheden beschikbaar en toegepast materiaal spelen de sloop- en bouwsector hierin een belangrijke rol.

Circulair bouwen levert onderscheidende gebouwen op, die herkenbaarheid oproepen in de omgeving. Dit vraagt om circulair slopen. BOOT ziet de sloop van een gebouw als de start van een noodzakelijke duurzame gebiedsontwikkeling.

Bij BOOT is circulaire sloop georganiseerd in een aparte discipline. Wij tonen de opdrachtgever graag dat duurzame sloop goedkoper is dan traditionele sloop. Vergunningsaanvragen, contractvorming, organisatie van de handel, directievoering en toezicht zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij zetten onze kennis en expertise in voor het circulair maken van het sloopproject. Zo haalt de opdrachtgever meer uit het gebouw en draagt bij aan een duurzame samenleving.

Onze diensten op gebied van
Circulaire sloop:


Circulair sloopplan


Voordat er gestart kan worden met slopen van een sloopobject, stellen wij een sloopplan op. Het circulaire sloopplan van BOOT bestaat uit een materialeninventarisatie, sloopadvies en sloopbestek. Uit de materialeninventarisatie komt naar voren hoe het sloopobject is gebouwd, uit welke materialen het object bestaat en of eventuele gevaarlijke en/of milieuvervuilende materialen aanwezig zijn. Denk daarbij aan asbest of chemische materialen. Aan de hand van de grondstoffen- en materialeninventarisatie geven wij het circulair sloopplan vorm. Hierin vermelden wij welke materialen zijn te hergebruiken en welke materialen nog winstgevend zijn om te demonteren. In overleg met de opdrachtgever besluiten wij welke materialen gedemonteerd moeten worden voor hergebruik en hoe eventuele milieuvervuilende stoffen verwijderd moeten worden. Met deze informatie stellen wij het sloopbestek op. In het sloopbestek vermelden wij precies hoe het sloopobject gesloopt moet worden en welke materialen worden gebruikt voor hergebruik. De voorbereidingen van een sloopobject gebeurt bij BOOT altijd vanuit een circulair oogpunt.

 

Grondstoffen- en materialeninventarisatie


Bij een materialeninventarisatie identificeren en documenteren wij alle herbruikbare materialen binnen het sloopobject (denk aan: gebouwen, ziekenhuis, fabrieken en bruggen). De bouwkundige inspecteurs van BOOT doen dit aan de hand van tekeningen en visuele inspecties op direct herbruikbare (bouw)materialen (onder andere, deuren, installaties, sanitair). Bij een (grond)stoffeninventarisatie gebeurt dit op basis van hoofddeelstromen. Met tekeningen en visuele inspecties op locatie registreren wij de hoeveelheden beton, glas, metaal, hout, kalkzandsteen en bijvoorbeeld gips. Met deze inventarisatie is er een compleet beeld van de circulaire waarde. Dit vormt de basis voor een circulair sloopplan.

Omgevingsmanagement


Omgevingsmanagement heeft alles te maken met het activeren, onderhouden en aansturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving. Het afstemmen met derden is bij BOOT in deskundige handen. Bijvoorbeeld met bevoegd gezag, toekomstige eigenaren, omwonenden en andere betrokkenen. Iedere partij heeft een eigen belang maar er is ook altijd een gezamenlijk belang. Door speelruimte in beeld te brengen, creëren wij ruimte om te acteren en gezamenlijk de doelstelling van de opdrachtgever te bereiken.

Risicomanagement


Wat betekenen de sloopwerkzaamheden van het object voor de stakeholders? Wat zijn de risico’s op schade aan de gebouwen in de omgeving, hoe staat het met de transportroute? Om antwoorden te vinden op deze vragen, start BOOT elk project met een analyse van de sloopwerkzaamheden en de omgeving. Hiervoor maakt BOOT gebruik van een risicoscan. Met een risicoscan brengen wij alle mogelijke risico’s in kaart voor de opdrachtgever en bepalen wij of het project uitgevoerd kan worden binnen de huidige wet- en regelgeving en de specifieke lokale omstandigheden. BOOT brengt met risicomanagement vooraf de risico’s in kaart, geeft daarover advies en maakt de risico’s beheersbaar.

Circulair aanbestedingsadvies


De opdrachtgever wil uiteraard de juiste partij selecteren voor het uitvoeren van de circulaire sloop. BOOT adviseert en ontzorgt de opdrachtgever hierbij door het opstellen van een specifieke aanbestedings- en selectiestrategie. Aanbesteden is een proces waarbij meerdere disciplines samenkomen. BOOT helpt bij het opstellen van een visie, planning en de keuze van de aanbestedingsvorm. Mét oog voor de wensen van de opdrachtgever en de specifieke kenmerken van een project. Met circulair aanbesteden richt BOOT zich op het selecteren van de partij die het beste in staat is om de circulaire ambitie te realiseren. Denk hierbij aan circulair hergebruik, CO-2 reductie en duurzaamheid.

BREEAM certificering sloop


BREEAM certificering is een instrument om de duurzaamheid van een sloopproject te beoordelen. Op acht verschillende duurzaamheidscategorieën worden de sloopprojecten beoordeeld: management, gezondheid, materialen, energie, transport, water, vervuiling en landgebruik en ecologie. BOOT heeft de kennis en kunde in huis om de opdrachtgever te begeleiden bij het certificeringstraject en wij geven advies op inhoudelijke aspecten. Werken volgens BREEAM past bij het circulaire en duurzame gedachtegoed van BOOT.

Directievoering en toezicht


Om de sloop binnen de vooraf gestelde kaders te laten verlopen, is er een duidelijke projectorganisatie met een strakke aansturing vereist. De directievoerders en toezichthouders van BOOT zien er op toe dat alles volgens de geldende kwaliteits- en sloopeisen wordt uitgevoerd. Binnen de planning en het budget. Op die manier worden de (circulaire) belangen van de opdrachtgever geborgd en is een succesvolle oplevering gegarandeerd.

Algemeen

Advies nodig?

Bel Ralph van Rees via 06-27836200 of stuur een mailtje

Recente

Projecten

Naar alle projecten

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur, BOOT

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider, Circulaire Sloop

Samen met een collega zijn we gecertificeerd dronepiloot en voeren we allerlei metingen uit met onze eigen drone

Carl Lankveld, Teamleider Geo-informatie

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Officemanager

BOOT

Bodem is op geen enkele locatie hetzelfde en daarom complex. Voorafgaand aan een bouwproces dient er bepaald te worden of bodemsanering noodzakelijk is.

Elias Mendels, Milieukundig medewerker

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.