Circulaire stadswijk Buiksloterham

Eerste circulaire stadswijk in Amsterdam

Buiksloterham is een veelomvattend plan op de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam. Buiksloterham was voorheen een industrieel bedrijventerrein dat nu wordt herontwikkeld tot een circulaire stadswijk, gericht op wonen én werken. Daarmee wordt Buiksloterham de eerste circulaire wijk van Amsterdam! En BOOT levert daar, in opdracht van De Alliantie, haar bijdrage aan.

Het plan bestaat uit 520 woningen waarvan 382 marktwoningen (huur en koop) en 138 sociale huurwoningen. Het overige deel ontwikkelen particulieren zelf. Het uitgangspunt van de ontwikkeling van deze circulaire wijk is duurzaamheid en hergebruik van materialen. Verder worden diverse innovaties ingezet zoals gemeenschappelijke wasmachineruimtes. De toiletten zijn bijvoorbeeld aangesloten op een vacuümsysteem, wat zorgt voor waterbesparing. De circulaire gedachtegang sluit naadloos op de denk- én werkwijze van BOOT: zorgdragen voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Van begin af aan

BOOT was van begin af aan betrokken bij de ontwikkeling van het plan Buiksloterham. Hoewel dit een circulaire wijk wordt, was het gebied ooit één van de meest vervuilende industrieën van Amsterdam. Sanering was daarom nodig. BOOT werd hierbij betrokken om de uitvoering van de sanering te begeleiden. Als vervolg hierop werd BOOT gevraagd om het projectmanagementgedeelte op zich te nemen bij de ontwikkeling van Buiksloterham. Vanaf begin af aan dacht BOOT dus mee over de inrichting van het project. Welke onderzoeken zijn er nodig, wat komt er allemaal bij kijken en welke risico’s zitten er aan vast? Alle belangrijke zaken bracht BOOT in kaart. Vervolgens hield BOOT ook toezicht op de uitvoering van het plan. Kortom: een integrale aanpak bij een integraal project.

Een greep uit de werkzaamheden van BOOT:

  • Team Bodem schreef een plan voor de saneringen van de voormalige industrie op Buiksloterham. Één van de directievoerders van BOOT begeleidde en hield toezicht op de saneringen.
  • De projectmanager van BOOT zette zich in op risicobeheersing door onder andere het afnemen van een risicoscan.
  • Één van de directievoerders van BOOT hield toezicht op de bouwplaats om de samenwerking tussen alle betrokken partijen goed te stroomlijnen. Ook projectmanagement levert hier een bijdrage aan.
  • Team Civiel ontwikkelde het bestek en een veiligheidsplan. Dit zorgt voor een optimale veiligheid vóór, tijdens en na de bouw voor alle betrokkenen.
  • Team GEO-informatie droeg zorg voor de complete maatvoering bij Buiksloterham.

Wat begon met sanering, groeide uit tot projectmanagement van A tot Z. Zo komen alle disciplines van BOOT samen in dit project en zorgen we voor een succesvolle ontwikkeling van de eerste circulaire stadswijk van Amsterdam: Buiksloterham.

Wilt u zich ook inzetten voor een toekomstbestendige leefomgeving? Neem gerust contact met ons op. Wij denken én doen graag met u mee.

Dit project in het kort

Opdrachtgever Alliantie (ontwikkelaar)
Uitvoering 2015 – 2022
Vakgebied Project­management, Infrastructuur, Circulaire sloop, Bodem, GEO-informatie, Water & Klimaat, Asbest,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Richard van der Stok

06-27836200
rpm.vanderstok@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Richard van der Stok via 06-27836200 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR