Bodemsanering ontwikkelingslocatie voormalig tankstation

In de kern van Aalst bevindt zich een locatie waar voorheen een tankstation met garage gevestigd is geweest. De bodem op het terrein was ernstig verontreinigd met minerale olie in de grond en vluchtige aromaten in het grondwater.

Om een toekomstige herinrichting mogelijk te maken was een bodemsanering noodzakelijk. Vooraf zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd om tot een passende aanpak te komen. Vervolgens is bekeken welke saneringsmogelijkheden er zijn, toegespitst op een toekomstige situatie .

De verontreiniging was deels verspreid via het grondwater, waardoor bemaling noodzakelijk was om de verontreiniging zoveel mogelijk te verwijderen. Een bemalingsadvies was nodig, tezamen met vooropnames in de omgeving.

Daarnaast is de nodige communicatie gevoerd met gemeente, provincie en het waterschap om een goede doorloop van het project te kunnen realiseren. Aandachtspunt was om de verkeersveiligheid en de route-omleidingen goed te regelen met het oog op de woonomgeving (en scholen).

Onderdelen van het bodemtraject waren:

  • hoogtemetingen
  • vooropnames
  • bemalingsadvies
  • saneringsplan en bestek
  • NUTS-omleggingen
  • directievoering
  • milieukundige begeleiding.

Het resultaat is een gesaneerd terrein dat gereed is voor de toekomstige gebruik. Wij hebben hiermee mogen bijdragen aan de verbetering van de woonomgeving in de kern van Aalst.

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever De Kernen
Uitvoering augustus 2009 - februari 2016
Vakgebied Bodemonderzoeken, Begeleiding van bodemsaneringen, Saneringsbestekken en aanbestedingen, Bodem,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Chris Prudon

06-52862889
chj.prudon@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel Chris Prudon via 06-52862889 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR