Van landmeten naar GEO-informatie in Almere

In een voormalig polderlandschap in Almere realiseert Vastbouw een compleet nieuwe woonwijk ’t Groene Wold met bijna 400 woningen. Een wijk met een dorpsachtige setting die bovenal klimaatadaptief wordt ingericht. BOOT is vanaf het prille begin ingeschakeld voor de landmeetkundige en civieltechnische ondersteuning, alsmede voor de complete engineering. BOOT opereert hierin als ketenpartner. “Het project sluit naadloos aan op onze missie en visie: samen werken aan een toekomstbestendige en inspirerende leefomgeving”, vertelt projectmanager Johan Hannewijk van BOOT.

’t Groene Wold omvat een terrein van 45 hectare, waarvan straks de helft wordt ingericht als landbouw. Hannewijk: “De wijk en de percelen zijn heel ruim van opzet met veel groen en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Belangrijke thema’s zijn biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat laatste uit zich onder meer in de vorm van hemelwater vasthouden en vertraagd afvoeren en het toepassen van streekeigen en
inheemse beplanting.”

OPEN DATA
De scope van BOOT op dit project is omvangrijk: “Zo zijn we actief met het uitvoeren van bodemonderzoek en onderzoeken naar bijvoorbeeld flora & fauna en explosieven in de onderzoeksfase. Tevens zijn we nauw betrokken bij het ontwerp van de buitenruimte met de focus op onder meer het watervraagstuk, de riolering, verkaveling, enzovoort”, licht Hannewijk toe. “Als het ontwerp staat, bereiden we de contractstukken voor ten behoeve van de aanbesteding van de bouw- en woonrijpfase,
en organiseren we de aanbestedingen richting aannemers. Tijdens de uitvoering verzorgen wij directievoering en toezicht. ” Zijn collega Arne Kooistra, projectleider GEO, vult aan: “Het leuke aan dit project is dat er op allerlei manieren vragen komen die we landmeetkundig kunnen invullen. Er is een cruciale rol weggelegd voor het inwinnen van data en het zichtbaar maken van het ontwerp in het terrein. Aan ons de taak om daarbij de juiste technieken in te zetten. Aanvankelijk wilden we hoogtemetingen uitvoeren met een drone, maar we hadden met de nodige restricties te maken vanwege de A27 die aan de achterzijde tegen het plan grenst. Uiteindelijk bracht de ‘open data’ uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) in combinatie met controlemetingen ons ook het gewenste resultaat.”

Landmeten op locatie Almere

Foto: BOOT is vanaf het prille begin ingeschakeld voor de landmeetkundige en civieltechnische ondersteuning, alsmede voor de complete engineering van de nieuwe woonwijk.

INTEGRAAL PROJECT
Volgend op de hoogtemetingen bracht BOOT de planbegrenzingen in kaart. Daarnaast werden relevante obstakels ingemeten en verwerkt tot een tekening met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en kadastrale kaart als onderlegger. Op cruciale locaties is de nauwkeurige kadastrale grens aan de hand van veldwerken ingetekend. “Het leidde tot een kaart die als basis fungeert voor alle partijen waarop het ontwerp kan worden ingepast”, zegt Kooistra. “Daarnaast bieden we landmeetkundige ondersteuning aan voor onze directievoerder en toezichthouders. Zo toetsen we de uitgevoerde werkzaamheden van onderaannemers, verzorgen we de monitoring van zakbakens en zetten we onze landmeetkundige expertise in bij de vorming van 400 percelen. Dit traject, dat bestaat uit meet- en uitzetwerk, verwerking, het maken van kadastrale veldwerken en aanlevering richting Kadaster, voeren we van A tot Z uit volgens het protocol van het Kadaster. Ook zijn we verantwoordelijk voor de bouwmaatvoering van de 400 woningen aan de hand van vaste punten. Het is slechts een greep uit de vele disciplines. Kortom, ’t Groene Wold is met recht een integraal project voor ons waarbij we onze expertise en onze landmeetkundige diensten in de volle breedte inzetten.”

impressie van de nieuwe wijk in Almere

Foto: In een voormalig polderlandschap in Almere wordt een compleet nieuwe woonwijk ’t Groene Wold gerealiseerd met bijna 400 woningen.

Dit project in het kort

Opdrachtgever Vastbouw Vastgoedontwikkeling B.V.
Vakgebied Opstellen en beheren van matenplannen, Project­management, Directievoering & toezicht, GEO-informatie, Landschapsinrichting,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Johan Hannewijk

06-54656752
j.hannewijk@buroboot.nl

Advies nodig?

Bel Johan Hannewijk via 06-54656752 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR