Projectmanagement

Projectmanagement


De projectmanagers van BOOT houden zich bezig met het beheersen van de ontwikkelingsplannen van de opdrachtgever. Zij brengen structuur aan in het voorbereiden en realiseren van het project. BOOT gebruikt hiervoor een passende projectorganisatie. In de risicoanalyse inventariseren wij alle gebeurtenissen die een belemmering kunnen vormen voor het behalen van het projectdoel en treffen wij maatregelen om deze risico’s te beheersen. Daarnaast wordt de haalbaarheid van het plan getoetst middels een kostenraming op basis van een globaal stedenbouwkundig plan. Een goede uitvoering van projectmanagement bewaakt het risico, de planning, de kwaliteit en het budget van het ontwikkelingsplan.

Risicomanagement


Wat betekenen de werkzaamheden van de ontwikkelingsplannen voor de stakeholders? Wat zijn de financiële risico’s en is het gezien de planning mogelijk? Om antwoorden te vinden op deze vragen start BOOT elk project met een analyse van ontwikkelingsplannen en de omgeving. Hiervoor maakt BOOT gebruik van een risicoscan. Met een risicoscan worden alle mogelijk risico’s voor de opdrachtgever in kaart gebracht en wordt er bepaald of het project uitgevoerd kan worden binnen de huidige wet- en regelgeving en het bestemmingsplan. BOOT brengt met risicomanagement vooraf de risico’s in kaart, geeft daarover advies en maakt de risico’s beheersbaar.

Omgevingsmanagement


Omgevingsmanagement heeft alles te maken met het activeren, onderhouden en aansturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving. Het afstemmen met derden is bij BOOT in deskundige handen. Bijvoorbeeld met bevoegd gezag, toekomstige eigenaren, omwonenden en andere betrokkenen. Iedere partij heeft een eigen belang, maar er is ook altijd een gezamenlijk belang. Door speelruimte in beeld te brengen, creëren wij ruimte om te acteren en gezamenlijk de doelstelling van de opdrachtgever te bereiken.

Landschapsinrichting


BOOT ontwerpt en adviseert op het gebied van landschapsinrichting en groene buitenruimtes. Het beeld dat de opdrachtgever voor ogen heeft, zet BOOT om in realiteit. In de plannen houden wij rekening met de randvoorwaarden en risico’s van de locatie zoals het inpassen van kabels en leidingen, infrastructuur, bebouwing en bestaande waardevolle boomstructuren. Bovendien ontwerpt BOOT met het oog op de beheerfase. Wij laten zien wat het effect is van de keuzes op het toekomstig beheer en de beheerkosten.

Verkeerskunde


We kunnen met recht stellen dat verkeerskunde een duidelijke plaats heeft verworven in ons dienstenpakket! Onze adviseur Joop Hoekstra heeft de laatste tijd hard getrokken aan diverse verkeerskundige projecten en heeft hiermee een positie opgebouwd in de markt. Wat maakt BOOT sterk in verkeerskunde? In één zin: Wij hebben een integrale en deskundige aanpak van verkeerskundige vraagstukken door een communicatief sterke adviseur! Bij het bedenken van verkeerskundige oplossingen kijken we dus ook naar de civiele aspecten, kosten en risico’s. Dat is ons verhaal!  Door deze hands-on mentaliteit helpen wij onze klanten vooruit en zorgen we voor een veilige leefomgeving! Heb je een verkeerskundig vraagstuk: bel Joop Hoekstra.

06-105399385 of stuur een mailtje

 

Engineering


De ingenieurs en adviseurs van BOOT hebben de kennis en ervaring om de engineering van projecten volledig uit te voeren. Aan de hand van het ontwerp verzorgen wij de technische uitwerking van contracten en  tekeningen. Hierin worden alle eisen van de opdrachtgever meegenomen en houden wij rekening met alle factoren.

Kunstwerken


Het ontwerpen van technische kunstwerken zoals duikers, gemalen in de riolering, overstorten in de een watergang, bruggen, fietsbruggen en autobruggen. BOOT doet het allemaal.

Contractvoorbereiding


Voor een optimaal verloop van de aanvraag van de opdrachtgever is het belangrijk om vooraf vast te leggen wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van diverse partijen. Elk project vraagt om zijn eigen contractvorm. BOOT is gespecialiseerd in het opstellen van een goede contractvoorbereiding wat zorgt voor een goede doorloop van processen zoals een aanbesteding.

Aanbestedingsadvies


Om de juiste partij te selecteren voor het uitvoeren van een ontwikkelplan adviseert en ontzorgt BOOT de opdrachtgever bij het opstellen van een specifieke aanbestedings- en selectiestrategie. Aanbesteden is een proces waarbij meerdere disciplines samen komen. BOOT helpt bij het opstellen van een visie, planning en de keuze van de aanbestedingsvorm met inachtneming van de wensen van de opdrachtgever en de specifieke kenmerken van een project.

Directievoering en toezicht


Om de realisatie soepel en correct te laten verlopen is een duidelijke projectorganisatie met een strakke aansturing  vereist. De directievoerders en toezichthouders van BOOT zien er op toe dat alles volgens de geldende kwaliteitseisen wordt uitgevoerd, binnen de planning en het budget.

Advies nodig?

Bel Fabian Schielein via 06-27836200 of stuur een mailtje

Recente

Projecten

Naar alle projecten
Infrastructuur

Hogekwartier Amersfoort

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur, BOOT

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider, Circulaire Sloop

Samen met een collega zijn we gecertificeerd dronepiloot en voeren we allerlei metingen uit met onze eigen drone

Carl Lankveld, Teamleider Geo-informatie

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Officemanager

BOOT

Bodem is op geen enkele locatie hetzelfde en daarom complex. Voorafgaand aan een bouwproces dient er bepaald te worden of bodemsanering noodzakelijk is.

Elias Mendels, Milieukundig medewerker

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.