Kadastrale recherche & vorming percelen

Kadastrale recherche en vorming percelen


Bij het ontwerpen van een nieuw plan moet er rekening worden gehouden met de omliggende percelen om te voorkomen dat het ontwerp over aangrenzende percelen getekend wordt. Door vooraf een kadastrale recherche uit te laten voeren door BOOT, krijgt de opdrachtgever een nauwkeurig overzicht van de ligging van de kadastrale grenzen. Op deze manier kan het nieuwe ontwerp getoetst worden of het binnen de kadastrale grenzen valt. Naast kadastrale recherche zet BOOT ook nieuwe kavelgrenzen uit en doen wij metingen ten behoeve van de vorming van de percelen. Bij de vorming van percelen werkt BOOT conform de richtlijnen van het Kadaster.

3D laserscanning


De term Geo-informatie heeft de betekenis al in het woord zitten: het verzamelen van geografische ofwel ruimtelijk informatie. Bij BOOT doen wij dat met de meest geavanceerde technieken waaronder 3D laserscanning. 3D laserscanning is een techniek waarbij miljoenen punten en 360-graden foto’s worden geregistreerd. Het resultaat is een puntenwolk waarbij alle zichtbare onderdelen van een object (bijvoorbeeld een gebouw) zijn opgenomen. Hierdoor heeft u direct alle data beschikbaar met als groot voordeel dat de kans op faalkosten enorm afneemt. Naast dit heeft een puntenwolk nog meer voordelen voor de opdrachtgever: het geeft ruimtelijk inzicht, is een goede visuele ondersteuning bij besprekingen én kan worden omgezet naar onder andere een 3D BIM-model en tekeningen.

Advies nodig?

Bel Gerard-Jan Bosse via 06-13730589 of stuur een mailtje.

Opzetten & Inrichten GIS Portalen


Een goede datavoorziening is cruciaal om effectief beheer uit te voeren van assets. BOOT is gespecialiseerd in het opzetten en inrichten van informatievoorzieningen zowel lokaal als in de cloud. Door gebruik te maken van een geografisch informatie systeem (GIS) zet BOOT geodata om tot kaartlagen die vervolgens in één centraal systeem te raadplegen zijn. Na het inrichten van een GIS Portaal kunnen u en uw collega’s met in een paar muisklikken de gewenste resultaten raadplegen.

Advies nodig?

Bel Karlijn Soesman via 06-10202479 of stuur een mailtje

Onderhoud & Mutatiebeheer GIS portaal


Een accurate en betrouwbare dataset is cruciaal voor het beheer van bijvoorbeeld kabels en leidingen en terreinen. BOOT ondersteunt opdrachtgevers om hun kaartmateriaal up to date te hebben. Door middel van interviews, analyses en controles in een geografisch informatie systeem (GIS) zorgen we ervoor dat uw informatievoorziening klopt en er geen faalkosten ontstaan door incorrecte gegevens.

Advies nodig?

Bel Karlijn Soesman via 06-10202479 of stuur een mailtje

Ontwikkelen en inrichten van inventarisatie applicaties

Om de buitenruimte goed te kunnen beheren, is het cruciaal om te beschikken over correcte gegevens. BOOT is gespecialiseerd in het opbouwen en inrichten van inventarisatie applicaties voor op de telefoon of tablet. Door gebruiksvriendelijke inventarisatie applicaties kunnen collega’s van BOOT of uw eigen collega’s eenvoudig gebieden controleren of juist in kaart brengen.

 

Advies nodig?

Bel Karlijn Soesman via 06-10202479 of stuur een mailtje

Waterschapsmetingen


Een belangrijke taak voor een waterschap is ervoor zorgen dat de waterhuishouding in hun beheersgebied op orde is. Om hier de juiste beslissingen over te nemen, is er betrouwbare data nodig van de waterlopen en de aanwezige waterkerende constructies. BOOT voert metingen volgens de meetprotocollen van de verschillende waterschappen en levert de data op een dusdanige wijze dat deze rechtstreeks in de database van het waterschap ingelezen kan worden.

Advies nodig?

Bel Peter van der Kruk via 06-13160738 of stuur een mailtje.

Situatie-hoogtemetingen & DTM


Een digitaal terrein model (DTM) of situatie-hoogtemeting is de basis voor ieder terreinontwerp. Al deze data van het terrein kunnen wij verwerken én ook alle data van de objecten op of boven het maaiveld, zoals borden, putjes, paaltjes, kastjes en bomen. Dit doen wij op een zo efficiënt mogelijke manier door (een combinatie van) laserscanning, dronemeting, LIDAR meting, fotogrammetrie of terrestrische metingen (traditioneel inmeten).

Ook kunnen wij voor u de rioolputten inzichtelijk maken  waar de rioolputten zich geografisch bevinden en op welke hoogte t.o.v. van het NAP. Met een BOB-meting (Binnen, Onderkant, Buis) achterhalen we dan vervolgens de gegevens van het leidingstelsel t.o.v. van de ligging en hoogte. Met deze gegevens kan men bepalen of het stelsel is verzakt en welke maatregelen er nodig zijn om het riool optimaal te blijven gebruiken. Dit alles doen wij efficiënt met onze eigen ontwikkelde app en meetinstrumenten.

Advies nodig?

Bel Arne Kooistra via 06-10540020 of stuur een mailtje

Opstellen tekeningen en beheer


Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen en beheren van tekeningen ten behoeve van de planvorming. Een matenplan is een tekening die BOOT opstelt om het stedenbouwkundig plan te toetsen. Met een matenplan brengen wij op lijnniveau in kaart hoe het plan eruit komt te zien. Door het maatvoeren van kavelgrenzen, blokken en openbare ruimte toetsen wij op evenwijdigheid, haaksheid en knelpunten aan de planranden. Verder is een matenplan de basis voor alle tekeningen van andere partijen, zoals een tekening voor grondoverdracht en een bouw- en woonrijptekening. BOOT houdt op deze manier het proces van ontwerp, realisatie en beheer in de gaten om te zorgen dat alles volgens plan verloopt.

Advies nodig?

Bel Arne Kooistra via 06-10540020 of stuur een mailtje

Bouwmaatvoering en uitzetwerk


De maatvoering van fundering tot dakopbouw vraagt om precisiewerk. BOOT is gespecialiseerd in uiterst nauwkeurige hoofdmaatvoering en/of detailmaatvoering in de bouw en binnen de woning- en utiliteitsbouw. Een precieze maatvoering is de basis voor het verdere bouwproces. Tot de uitvoeringsfase behoort onder andere het uitzetten van grondwerk, fundering, stramienlijnen, palenplannen (heipalen), bandrasters, installatiepunten, kolommen en wanden. Naast de uitvoering verzorgt BOOT ook de voorbereidingsfase en de eventuele eindcontrole. Dit alles zorgt voor een optimale ketensamenwerking met de ontwikkelaar, aannemer en opdrachtgever.

Enkele voorbeelden van projecten:

Advies nodig?

Bel Peter van der Kruk via 06-13160738of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR