Herinrichting Dijkstraat Veenendaal

Aan de Dijkstraat in Veenendaal moet het riool en de wegverharding vervangen worden. Het riool is erg oud en moet daarom worden vernieuwd. Om dat te kunnen doen moet het gebied eerst worden onderzocht. BOOT is gevestigd in datzelfde mooie Veenendaal en we konden onze expertise dan ook om de hoek inzetten.

Inmeten en onderzoeken

De afdeling geo-informatie heeft als eerste het betreffende gebied ingemeten. De bodeminspecteurs deden daarna onderzoek naar bodenverontreinigingen om antwoord te krijgen op de vraag of de grond verontreinigd is en hergebruikt kon worden. Ook onderzochten ze de mogelijke aanwezigheid van asbest in de fundering.

Vier diensten van BOOT

Een deel van het grondwater bleek verontreinigd te zijn door de aanwezigheid van zink. Onze wateradviseurs stellen hiervoor een bemalingsadvies op. De bemaling moet namelijk zo plaatsvinden dat het zink zich niet kan verspreiden. De afdeling water mat ook het rioolstelsel in. De projectmanager civiel maakte het bestek voor het hele project.

Bodemonderzoek

Om te kunnen bepalen of het zand voldoende geschikt is voor hergebruik op locatie werd de bodem door middel van boorgaten chemisch en visueel beoordeeld. Een bijzonder element waar we op moesten letten was het feit dat er ‘springzand’ aanwezig kon zijn. Dit type zand kenmerkt zich door de ronde vorm en kan dus makkelijk verschuiven. Dit maakt het ongeschikt als ondergrond. Door het onderzoek kon aanwezigheid uitgesloten worden.

Ook de herbruikbaarheid van het asfalt en de veenlagen in de ondergrond zijn geanalyseerd. Dit laatste moest om eventuele zettingen als gevolg van de werkzaamheden te kunnen vaststellen.

Samenwerken als projectteam

BOOT heeft experts op diverse vakgebieden in dienst. Door samen te werken in een projectteam wordt iedereen op de hoogte gehouden van de huidige staat van het project. Onderlinge communicatie is makkelijk zodat snel en adequaat handelen mogelijk was. Met de geleverde documenten en gegevens kan de gemeente Veenendaal de verdere werkzaamheden uit laten voeren.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal

Uitvoering: oktober 2016 - juli 2017

Vakgebied: Geo-informatie Bodemonderzoek & sanering Stedelijk water en Riolering

Contactpersoon

Chris Prudon
Projectleider Bodem

Tel: 0318-247268
Mob. tel.: 06-52862889

Chris Prudon

Neem contact op met Chris Prudon