Directievoering & toezicht

Directievoering & toezicht


Om de sanering van asbest soepel en correct te laten verlopen is een duidelijke projectorganisatie met adequate verslaglegging vereist. De directievoerders en toezichthouders van BOOT zien er op toe dat alles netjes volgens wet- en regelgeving, gemaakte afspraken en opgestelde planning verloopt.

Asbestinventarisatie


In gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 kan asbest zijn verwerkt. Bij sloop en renovatie van een gebouw voor 1994 is het vanuit wetgeving verplicht om een asbestonderzoek te laten uitvoeren.

Bij de bewerking van asbest loop je risico op blootstelling aan asbestvezels. Door BOOT vooraf te laten onderzoeken waar het asbest in het gebouw aanwezig is, kunnen er maatregelen  worden om veilig te wonen en werken.

Validatiemetingen


In het asbestinventarisatierapport is per asbesthoudende bron een SMA-rt toegevoegd. Hiermee wordt de sanerings(risico)klasse wordt . Als er mogelijkheid is tot slimmer saneren in een lagere risicoklasse kan deze methode worden getest door middel van een validatiemeting. BOOT kan dit validatieproces van begin tot einde begeleiden.

Lucht- en risicobeoordeling NEN2991


Bestaat er een kans op blootstelling aan asbest? Dan kan BOOT een risicobeoordeling uitvoeren. Tijdens dit onderzoek worden er stof- en luchtmonsters genomen om vast te stellen wat de risico’s zijn geweest voor de personen die hiermee in aanraking zijn gekomen.

Asbestadvies


Bij complexe asbestvraagstukken kan BOOT van dienst zijn door onafhankelijk te adviseren. We denken mee over zaken als risico’s, veiligheid en kosten bij inventarisatie en sanering.

Asbestbeheersplannen


Wanneer asbest niet als dakbedekking is aangebracht, er geen direct gezondheidsrisico is en er geen renovatie- of sloopwerkzaamheden plaats zullen vinden, is saneren niet verplicht. BOOT kan voor het vastgestelde asbest een beheersplan opstellen. Dit bevordert een bewust en veilig gebruik van een bouwwerk waar asbest in zit.

Asbestbeleidsplan


Asbest vraagt om een goede doordenking voor de toekomst. Hoe gaan we ermee om wat betekent dit voor uw organisatie? Een asbestbeleidsplan sluit aan op hoe de organisatie werkt en wordt samen met de opdrachtgever in de organisatie geïmplementeerd.

Calamiteitenmanagement


Een vast team binnen BOOT staat 7 dagen in de week 24 uur per dag klaar om voor u in actie te komen bij calamiteiten. We schakelen snel met het laboratorium zodat de resultaten van het onderzoek op zo kort mogelijke termijn bekend zijn.

AsbestosManager


AsbestosManager is een unieke database voor iedereen die vastgoed beheert. Hiermee hebt u met één druk op de knop overzicht van al het asbest in uw vastgoed. Met deze online tool bespaart u dan ook al snel 20 tot 30% op asbestbeheerkosten. In AsbestosManager staat alle informatie over elk type asbesthoudend materiaal dat vastgesteld is bij inventarisaties in uw vastgoed. Nieuwe informatie uit bouwgegevens, rapporten en vrijgavedocumenten wordt direct geüpload. Zo blijft uw unieke asbestdatabase groeien en vooral: actueel. Want up-to-date inzicht is cruciaal bij mutatie- en/of renovatiewerkzaamheden.

Lees meer over AsbestosManager.

Advies nodig?

Bel Bob Mourik via 06-27836200 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur, BOOT

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider, Circulaire Sloop

Samen met een collega zijn we gecertificeerd dronepiloot en voeren we allerlei metingen uit met onze eigen drone

Carl Lankveld, Teamleider Geo-informatie

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Officemanager

BOOT

Bodem is op geen enkele locatie hetzelfde en daarom complex. Voorafgaand aan een bouwproces dient er bepaald te worden of bodemsanering noodzakelijk is.

Elias Mendels, Milieukundig medewerker

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.