Directievoering & toezicht

Directievoering & toezicht


Om de sanering van asbest soepel en correct te laten verlopen, is een duidelijke projectorganisatie met adequate verslaglegging vereist. De directievoerders en toezichthouders van BOOT zien er op toe dat alles volgens wet- en regelgeving, gemaakte afspraken en opgestelde planning verloopt.

Asbestinventarisatie


In gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 kan asbest zijn verwerkt. Bij sloop en renovatie van een gebouw voor 1994 is het vanuit wetgeving verplicht om een asbestonderzoek te laten uitvoeren.

Bij de bewerking van asbest loop je risico op blootstelling aan asbestvezels. Door BOOT vooraf te laten onderzoeken waar het asbest in het gebouw aanwezig is, kunnen er maatregelen genomen worden om veilig te wonen en te werken.

Advies nodig?

Bel Herman Meijer 06-27836199 of stuur een mailtje

Validatiemetingen


In het asbestinventarisatierapport is per asbesthoudende bron een SMA-rt toegevoegd. SMA-rt staat voor Stoffen Manager Asbest Risico Techniek. Hiermee wordt de sanerings(risico)klasse bepaald. Als er mogelijkheid is tot slimmer saneren in een lagere risicoklasse kan deze methode worden getest door middel van een validatiemeting. BOOT kan dit validatieproces van begin tot einde begeleiden.

Advies nodig?

Bel Herman Meijer 06-27836199 of stuur een mailtje

Lucht- en risicobeoordeling NEN2991


Bestaat er een kans op blootstelling aan asbest? Dan kan BOOT een risicobeoordeling uitvoeren. Tijdens dit onderzoek worden er stof- en luchtmonsters genomen om vast te stellen wat de risico’s zijn geweest voor de personen die hiermee in aanraking zijn gekomen.

Advies nodig?

Bel Herman Meijer 06-27836199 of stuur een mailtje

Asbestadvies


Bij complexe asbestvraagstukken is BOOT van dienst met onafhankelijk advies. Wij denken mee over zaken als risico’s, veiligheid en kosten bij inventarisatie en sanering.

Advies nodig?

Bel Herman Meijer 06-27836199 of stuur een mailtje

Asbestbeheersplannen


Wanneer asbest niet als dakbedekking is aangebracht, er geen direct gezondheidsrisico is en er geen renovatie- of sloopwerkzaamheden plaats zullen vinden, is saneren niet verplicht. BOOT kan voor het vastgestelde asbest een beheersplan opstellen. Dit bevordert een bewust en veilig gebruik van een bouwwerk waar asbest in zit.

Advies nodig?

Bel Herman Meijer 06-27836199 of stuur een mailtje

Asbestbeleidsplan


Asbest vraagt om een goede doordenking voor de toekomst. Hoe gaan we ermee om en wat betekent dit voor jouw organisatie? Een asbestbeleidsplan sluit aan op hoe de organisatie werkt en wordt samen met de opdrachtgever in de organisatie geïmplementeerd.

Advies nodig?

Bel Herman Meijer 06-27836199 of stuur een mailtje

Calamiteitenmanagement


Een vast team binnen BOOT staat 7 dagen in de week, 24 uur per dag klaar om voor jou in actie te komen bij calamiteiten. Wij schakelen snel met het laboratorium zodat de resultaten van het onderzoek op zo kort mogelijke termijn bekend zijn.

Advies nodig?

Bel Herman Meijer 06-27836199 of stuur een mailtje

AsbestosManager


AsbestosManager is een unieke database voor iedereen die vastgoed beheert. Hiermee heb je met één druk op de knop overzicht van al het asbest in jouw vastgoed. Met deze online tool bespaar je dan ook al snel 20 tot 30% op asbestbeheerkosten. In AsbestosManager staat alle informatie over elk type asbesthoudend materiaal dat vastgesteld is bij inventarisaties in jouw vastgoed. Nieuwe informatie uit bouwgegevens, rapporten en vrijgavedocumenten wordt direct geüpload. Zo blijft jouw unieke asbestdatabase groeien en vooral: actueel. Want up-to-date inzicht is cruciaal bij mutatie- en/of renovatiewerkzaamheden.

Lees meer over AsbestosManager.

Vragen over AsbestosManager?

Bel Sietse de Jager via 06-53351352 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR