Laatste Nieuws

Het verhaal van Chris Prudon

maandag 28 oktober 2019

Chris Prudon  (52)

Projectleider bodem | Expert op het gebied van PFAS

“Sinds 2013 ben ik werkzaam bij BOOT als projectleider bodem. Ik werk al 25 jaar op het gebied van bodem. Voordat ik bij BOOT aan de slag ging, heb ik altijd bij adviesbureaus gewerkt. Bij BOOT kwam een vacature vrij voor een projectleider voor bij de afdeling bodem. Het was een uitdagende functie, iets wat ik leuk vind.”

PFAS
“Team bodem heeft veel verschillende diensten, zo doen wij alles op het gebied van bodemonderzoek, saneringen, grondstromen, geohydrologisch onderzoek en sinds een aantal jaar is PFAS meer onder de aandacht gekomen. PFAS, ook wel een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) genoemd, wordt enerzijds gezien als een probleemstof die aandacht vraagt vanuit milieutechnisch oogpunt. Anderzijds dient men er wel aandacht aan te besteden vanuit de optiek van een duurzame leefomgeving op langere termijn. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen en komt diffuus verspreid voor in Nederland maar ook in brongebieden.”

“De stof is vochtafstotend, het brandt niet, hecht zich moeilijk aan de bodem en verspreidt zich gemakkelijk. PFAS is gebruikt in verschillende producten, bijvoorbeeld kleding, schoonmaakmiddelen, brandblusschuim en pannen. In het begin leek het dé ideale stof door de water- en vuilafstotende kwaliteiten, maar ondertussen is er steeds meer bekend over de schadelijke gevolgen voor volksgezondheid en milieu. Bij gebruik en verwerking van deze producten en bij fabrieksemissies en incidenten zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen. De stoffen zitten nu onder andere in de bodem en in het oppervlaktewater.”

De rol van BOOT
“BOOT doet voor diverse opdrachtgevers onderzoek naar PFAS. Wanneer PFAS wordt aangetroffen, is het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden. De grond is niet meer overal toepasbaar en levert beperkingen op voor het grondverzet. Wij adviseren hoe de klant het beste omgaat met PFAS. Om vertraging tijdens de uitvoeringsfase te voorkomen, adviseren wij de klant om vooraf onderzoek te doen naar PFAS, voornamelijk als een locatie verdacht is. Daarbij in het oog houden wat wettelijk vereist is, en wat geadviseerd wordt vanuit bijvoorbeeld de risico gedachte.”

“Ik vind het fijn dat er een open cultuur is bij BOOT. Hierdoor is er een goede en efficiënte samenwerking en spreek je collega’s gemakkelijk aan.”

Werken bij BOOT
Ondertussen ben ik al zes jaar onderdeel van team bodem bij BOOT. Ik vind het fijn dat er een open cultuur is bij BOOT. Hierdoor is er een goede en efficiënte samenwerking en spreek je collega’s gemakkelijk aan. Binnen de organisatie zijn de lijntjes kort. Hierdoor kunnen wij de verschillende disciplines en vakgebieden snel combineren en eenvoudig gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden.

De toekomst
Mijn plannen voor de toekomst zijn dat team bodem een steeds grotere en belangrijkere rol mag innemen in de markt. Op deze manier willen wij ons hoge niveau van onderzoek en advisering handhaven en ook verder uitbreiden, zodat meer opdrachtgevers profiteren van onze bodem diensten.