Laatste Nieuws

Groenteam bij BOOT staat in de startblokken

donderdag 28 juli 2022

Lars Verschuur is civieltechnisch ontwerper bij BOOT organiserend ingenieursburo in Veenendaal, maar staat op het punt om adviseur groen te worden. Het is de opmaat voor uitbreiding van het groenteam. ‘Groen wordt in de samenleving steeds belangrijker.’

Lars is binnengehaald om de groene expertise, in het van oorsprong civieltechnische bureau, te versterken. Met zijn inhoudelijke kennis zit het wel goed. ‘Ik heb de lange route van vmbo (Groenhorst college), mbo (hoveniersopleiding) naar hbo (Tuin- en Landschapsrichting bij Hogeschool Van Hall Larenstein) bewandeld en ben afgestudeerd in de richting realisatie en planuitwerking. Voor een technisch ontwerper biedt die lange opleiding veel voordelen. Veel van wat ik ontwerp heb ik buiten al eens meegemaakt. Ik weet hoe het werk eruitziet, wat de werkvolgorde is en hoe lang je over uitvoeringszaken doet. Natuurlijk heb ik de nodige materialen- en beplantingskennis.’

Groenteam in de startblokken
Op dit moment werken we aan de vorming van een specifiek groenteam. Dit team werkt aan de klimaatbestendige borging in onze plannen. ‘We richten ons met BOOT op het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving. Factoren als hittestress, verdroging, wateroverlast en biodiversiteit nemen we mee in onze ontwerpen en adviezen. Terecht, want groen wordt in de samenleving steeds belangrijker. We zoeken voor dit team nog een projectleider klimaatbestendige leefomgeving die met ons zorgt voor een vergroening van ontwerpen en ruimtelijke plannen.’ De ambitie van Lars is om door te groeien als groenadviseur: ‘Taken hiervoor krijg ik al. Ik maak groenplannen en pak zelfstandig groenvraagstukken op. De verwachting is dat ik aan het eind van deze zomer als groenadviseur aan de slag ga.’

Groen geen sluitstuk meer
Het aantal groenvraagstukken bij BOOT groeit. De vraag neemt toe. ‘Bij herinrichting van straten is het groen bijvoorbeeld niet langer meer het sluitstuk. Voorheen werden bomen die in de weg stonden omgezaagd en al dan niet herplant. Tegenwoordig moet je de bestaande bomen inpassen. Het meedenken, ontwerpen en adviseren daarover is iets dat naadloos bij BOOT past. Daarnaast maken we ook beheersplannen voor opdrachtgevers. Zo ontzorgen we volledig op groenvraagstukken.’

Participatie
Wat Verschuur vooral leuk vindt, is bewonersparticipatie om samen een mooi groenplan te maken. ‘Participatie levert veel op. Bewoners genieten meer van het groen, omdat ze er zelf een mening over vormden en vaak nemen ze zelf een deel van het onderhoud voor hun rekening. Dit bespaart de gemeente weer kosten.’

Mooie werkplek
BOOT is een fantastische plek om te werken, aldus Lars. ‘We hebben veel afdelingen, veel kennis in huis en kunnen heel veel zelf. Dat heeft veel voordelen. Je vindt altijd wel iemand waar je een vraag aan kunt stellen. Iedereen is bereid om je te helpen.’ Hij komt daarbij ook oud-studiegenoten tegen. Want bij BOOT werken meer afgestudeerden van Hogeschool Van Hall Larenstein. ‘Welk pad je ook wilt volgen,’ zegt Verschuur, ‘we zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s.’

Heb je een vraag of interesse om bij BOOT te werken? Neem contact op met Harry Vlastuin via j.vlastuin@buroboot.nl of 06-51559135.

 

 

Harry Vlastuin

Stuur een mailtje

Bel 06-51559135