Laatste Nieuws

Droogte in Nederland: BOOT doet er iets mee

vrijdag 1 maart 2019

Iedereen herinnert zich de hitte en droogte van afgelopen zomer nog wel. Hoewel de hitte al lang verleden tijd is, is de droogte dat (nog) niet. Ondanks de neerslag die afgelopen periode viel, is het grondwater in bepaalde delen van Nederland nog laag. De vraag is of de grondwatervoorraad in de komende periode weer op peil gaat komen. Wat het antwoord ook is, één ding is zeker: we moeten hier iets mee.

BOOT doet er iets mee
De droogte in Nederland en de gevolgen hiervan, tonen het belang aan om hemelwater vast te houden. Immers: iedere regenbui moet goed benut worden. BOOT werkt daarom mee aan het vasthouden van hemelwater en zoekt naar oplossingen voor de droogteproblematiek.

Meekoppelkansen benutten
Eén van die oplossingen vond BOOT door twee projecten vanuit verschillende opdrachtgevers te combineren en zo synergie te creëren. Het ene project betrof een permanent watertekort van een historisch watersysteem rondom een kasteel. De beheerder vroeg BOOT om mee te denken over een oplossing voor dit probleem. Tegelijkertijd was BOOT betrokken bij een reconstructie in een naastgelegen woonwijk waar de afvoer van hemelwater en vuilwater werden losgekoppeld.

Door de beide projecten aan elkaar te koppelen wordt het hemelwater vanuit de woonwijk in de toekomst geloosd op het historisch watersysteem van het kasteel om zo het watertekort hier terug te dringen. Deze praktisch ingestoken werkwijze resulteert in het lokaal benutten van het hemelwater om zo de droogteproblematiek tegen te gaan.

Wilt u hier meer over weten?
Onze collega Arjan Averink vertelt u er graag meer over.

Terug naar overzicht