Wij zijn er voor

Woningcorporaties

Van renovatie tot een complete herstructurering


Duurzame en betaalbare woningen in een prettige en veilige wijk; dat is wat je als woningcorporatie wil bieden aan de bewoners. Ook in een tijd van een sterk veranderende markt,  de strengere regelgeving en beperkte budgetten. Van renovatie tot complete herstructurering, BOOT heeft de kennis en praktische ervaring in huis om hierbij van dienst te zijn.

Onze oplossingen zijn gericht op duurzame en toekomstbestendige woningen en wijken. Met aandacht voor mensen.

In-house expertise van ontwerp tot uitvoering  
BOOT heeft kennis in huis als het gaat om asbest– en bodemonderzoek, vergunningen, ruimtelijke ordening, ontwerpen en inrichten van de infrastructuur en de  buitenruimte. Ook het opstellen van contracten en voeren van projectmanagement is aan BOOT toe te vertrouwen. BOOT heeft op al deze gebieden experts in huis, van ontwerp tot uitvoering. Met onze pragmatische benadering geven wij invulling aan oplossingen die het meest passend zijn voor de woningcorporaties zelf en hun bewoners.

Woningbouwcorporaties

Waar kunnen wij jou mee helpen?


Meer weten over de mogelijkheden?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje