Laatste Nieuws

Risicomanagement bij gebiedsontwikkeling

vrijdag 2 september 2022

Risico’s, ze zijn er bij elk project. Of het nu gaat om nieuwbouw, sloop of renovatie. Maar hoe ga je met de risico’s om? Hoe houd je ze beheersbaar? Dit vraagt om goed risicomanagement.

Voor aanvang van een project is het belangrijk om na te denken over wat de plannen zijn met een locatie en welke factoren van invloed zijn op de haalbaarheid en realisatie van plannen. Daarbij zijn er allerlei risico’s door omgevingsfactoren en locatie specifieke omstandigheden, denk hierbij aan bodemverontreinigingen, asbest, kabels & leidingen, flora & fauna, geluid, archeologie enzovoort. Welke informatie hebben we hierover en wat ontbreekt er? Wat betekenen de werkzaamheden voor de stakeholders? Wat zijn de financiële risico’s en is de planning technisch haalbaar? Met de antwoorden op deze vragen krijg je als opdrachtgever inzicht in de risico’s en hun impact.

Om antwoorden te vinden op deze vragen, start BOOT elk project met een analyse van de ontwikkelingsplannen en de omgeving. Hiervoor maken we gebruik van een Quickscan. Met een Quickscan brengen we alle mogelijke risico’s van ruimtelijke en omgevingsfactoren voor de opdrachtgever in kaart.

Na het vinden van de antwoorden, ontsluiten we alle informatie in een dashboard. Hiermee is de informatie inzichtelijk voor alle partijen die betrokken zijn bij het project. Vervolgens stellen we beheersmaatregelen op. Daarmee geven we advies over hoe je de risico’s kan verkleinen en bewaken we de maatregelen. Bij elke maatregel benoemen we de kans van het optreden van het risico en de impact. Tijdens het project is het belangrijk om de risico’s aan te pakken en ze continu te monitoren. Zo blijf je in controle en voorkom je onverwachte situaties en blijf je binnen het budget en de planning.

Met risicomanagement brengt BOOT vooraf de risico’s in kaart, geeft aan de hand daarvan advies en maakt de risico’s beheersbaar. Zo blijf je als opdrachtgever in controle. Het resultaat daarvan is de realisatie van een kwalitatief beter project met een kortere doorlooptijd en minder faalkosten.