Situatie- hoogtemeting Haringvliet, Lodingen

Voor de verbetering van de vismigratie heeft de overheid besloten om de Haringvlietsluizen te minimaal te openen. Door de opening van deze sluizen stroomt er zoutwater het Haringvliet in. Deze ingreep heeft invloed op de bestaande drinkwatervoorziening.

Voordat de sluizen geopend gaan zullen er op diverse locaties ingrepen uitgevoerd worden. Bij één van de ingrepen is BOOT gevraagd om een situatie- hoogtemeting uit te voeren. Door de aanwezigheid van de vaargeul heeft het Haringvliet een diepe ligging. Voor het juiste resultaat is de Z-boat ingezet voor het in kaart brengen van de waterbodem. De metingen van BOOT resulteerde uiteindelijk in één 3D model. Vanuit het 3D model zijn 3 dwarsprofielen gegenereerd met een totale lengte van 400 meter. De vervaardigde dwarsprofielen zijn aangeleverd voor de ontwerpfase van de nieuwe ruwwatertransportleiding.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: IA Bouwkunde B.V.

Uitvoering: juni 2015 - juni 2015

Vakgebied: Geo-informatie

Neem contact op met Johan Hannewijk