Laatste Nieuws

BOOT triggert Veluwse vakantieparken met circulariteit

woensdag 24 augustus 2022

Iedereen heeft de mond vol over duurzaamheid, maar circulariteit blijft nog onderbelicht. Juist daar valt heel veel te winnen om de bronnen van de aarde te sparen, zo toont BOOT organiserend ingenieursburo aan met zijn bijdrage aan het Park van de Toekomst. Om de recreatiesector op de Veluwe te triggeren is er een heus bordspel in de maak, dat het thema op een luchtige manier tastbaar maakt. 

Het Park van de Toekomst vormt zowel een projectteam als een dynamisch studiemodel in het kader van het programma Vitale Vakantieparken, waarin elf gemeenten en de provincie Gelderland met de desbetreffende ondernemers samenwerken om de sector een stevige ruggengraat te geven en in breed opzicht toekomstbestendig te maken. “Er liggen uitdagingen,” zegt Wim Franken, directielid bij BOOT. “Relatief veel parken kampen met achterstallig onderhoud en dreigen het contact met de markt te verliezen, met het risico dat ze op den duur afglijden naar Fort Oranje-achtige praktijken. Daarnaast komt 2050 snel nabij, de deadline om volledig duurzaam en CO2-neutraal te opereren, zonder de bronnen van de aarde te blijven uitputten.” Tijd om te schakelen, vandaar het programma Vitale Vakantieparken, waarin de betrokken partijen praktische instrumenten zullen aanbieden om de transitie te maken. Met het projectteam Park van de Toekomst willen zij een ideaalbeeld creëren rondom de thema’s klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en circulair. “In eerste instantie – wellicht verandert dat later – moet je niet direct denken aan een fysieke demolocatie, maar aan een concept dat nieuwe ideeën en ambities tot uitdrukking brengt. Het doel is andere parken in de lift te brengen door de ondernemers te helpen met realistische instrumenten.”

Aantrekkelijke regio
BOOT organiserend ingenieursburo, gevestigd in Veenendaal, werd gevraagd om binnen het Park van de Toekomst een leidende rol te spelen op het gebied van circulariteit. “We kennen deze sector goed, doordat we er al jaren ondernemers helpen bij herontwikkeling,” verklaart strategisch adviseur Maria van Driel. “Er liggen kansen, zeker omdat duurzaamheid als geheel erg goed past bij de regio. De Veluwe behoort tot de aantrekkelijkste regio’s van Nederland als het gaat om meerdaagse recreatie. Het onderscheidend vermogen ten opzichte van andere populaire vakantiegebieden in het land ligt in de rust in combinatie met de natuurbeleving. Consumenten die dat in hun mindset hebben zullen stilstaan bij vragen als ‘hoe onderneemt de exploitant van het park?’ en ‘wat vind ik terug van natuur, energiezuinigheid, klimaatbewustzijn en circulariteit?’ Dat zijn uiteraard ook belangrijke aspecten voor de toekomst van de aarde, mede als je kijkt naar de eindigheid van materialen en grondstoffen. De sector moet dus zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en wij helpen daarbij.”

Ondergesneeuwd
Zoals gezegd ligt de bijdrage van BOOT aan het Park van de Toekomst op het gebied van circulariteit. Franken: “Dat is in communicatie vaak verweven met andere thema’s. Wij willen het echt uitlichten in relatie tot de recreatiesector op de Veluwe, omdat het anders ondergesneeuwd raakt. Mensen denken vooral in duurzaamheid; feitelijk een containerbegrip. Overal hoor je de termen ‘klimaat’ en ‘energie’ vallen, maar er zit nog een heel andere kant aan het verhaal, namelijk de noodzaak tot hergebruik van grondstoffen en materialen. Wij willen circulariteit tastbaar maken en het bewustzijn omtrent dit thema laten groeien. Ik snap de huidige situatie wel. We ervaren allemaal aan den lijve de problemen met het klimaat. Lange perioden van droogte, extreme neerslag, overstromingen, windhozen… Dat geldt ook voor de beschikbaarheid van energie, zeker de laatste tijd. Die dingen komen dagelijks op je af. Biodiversiteit ligt er al beetje onder en het feit dat grondstoffen uitgeput raken staat nog verder van ons af, omdat we er niet echt mee geconfronteerd worden. We moeten de realiteit echter onder ogen zien en het thema circulariteit meer in de schijnwerpers zetten.”

Gereedschapskist
Met een pragmatische insteek ging BOOT aan de slag met zijn opdracht voor het Park van de Toekomst. Van Driel: “We hebben als het ware een gereedschapskist samengesteld op basis van ideeën. Daaruit kan een ondernemer in de recreatiesector vandaag, morgen of in de verdere toekomst putten naar behoefte, passend bij zijn of haar situatie. Slapen in een boomhut omarmt volledig de circulaire gedachte, maar sluit waarschijnlijk niet goed aan bij de doelgroep van een aanbieder in het luxesegment. De gereedschapskist is het resultaat van een uitgebreide inventarisatie vooraf. Welke circulaire ideeën bestaan er en hoe ligt de relevantie ten opzichte van de recreatiesector? We hebben enkele uitgebreide brainstormsessies georganiseerd en deze procesmatig begeleid met een groep van ongeveer twintig personen. Naast onze eigen medewerkers schoven ondernemers met circulaire ambities en diverse externe deskundigen aan. Denk bijvoorbeeld aan een specialist in wandbekleding en vloerbedekking, een circulaire chaletbouwer, een ontwerper van vakantieparken, een interieurarchitect, een hovenier, parkeigenaren en vertegenwoordigers van overheden die regelmatig parken bezoeken. Bij onszelf zit vooral kennis in de civiele hoek, over bouwmaterialen vanuit slooplocaties, hergebruik van water en hergebruik bij inrichting van de buitenruimte. Verder hebben we veel ervaring in de herontwikkeling van vakantieparken.”

Knop om
Volgens Franken bracht het brainstormen een ideeënstroom op gang. “De meest creatieve wensbeelden kwamen op tafel. Die hoeven niet per se altijd direct haalbaar of relevant voor de recreatiesector te zijn. Het gaat erom dat je elkaar triggert en elkaar enthousiasmeert. Dan wordt er verbinding gemaakt en voel je je geen roepende in de woestijn meer. Zo breng je elkaar op ideeën. Soms moet je het zelfs anders insteken, zoals gebeurde tijdens een workshop over de circulariteit van water. Daar denk je niet zo gauw over na, omdat het goedkoop verkrijgbaar is. Totdat je de vraag omdraait: wat nu als het net zo duur wordt als gas? Daarmee zet je de knop om in een proces om creatiever te denken. Circulariteit begint te leven wanneer je het concreet en tastbaar maakt. Niet een droog rapport opstellen met allerlei schema’s en grafieken erin, maar brainstormen en gewoon een begin ergens mee maken. Als je niet start en tegen dingen aan loopt, kom je nooit verder. Neem het sedumdak. Het beeld bestaat dat chalets niet stevig genoeg zijn om dat te kunnen dragen, daarom hebben we experts uit beide takken van sport uitgenodigd om hierover samen met ons na te denken. Met een andere constructie lukt het namelijk misschien wél, zonder dat je het idee met circulaire voordelen hoeft af te schrijven.”

Ontdekkingsreis
Om ondernemers in de recreatiesector op de Veluwe (en eventueel ook in andere branches) aan het denken te zetten, lanceert BOOT nu een bordspel. “Daarmee communiceren we de boodschap op een andere manier,” licht Van Driel toe. “Zie het als een ontdekkingsreis op het gebied van circulariteit. Er komen ideeën op je pad en je gaat ze zelf inbrengen, maar je zult ook tegen obstakels aan lopen. Je wordt geïnspireerd en je leert in kansen te denken. Zo’n spel maakt het veel luchtiger dan een rapport vol feiten en cijfers aanbieden. Iedere ondernemer in de recreatiesector zal iets moeten doen om de doelen van 2050 te halen en dan werkt het veel effectiever wanneer je als ondernemer lol krijgt in het circulaire thema. Het zal uitnodigen tot actie. Ga stoeien met partijen in de markt en denk niet in problemen, maar in oplossingen. Welke kansen kun je morgen al uitproberen? Wij vinden het, met onze ervaring in circulariteit en ons enthousiasme voor de materie, fantastisch dat wij ons steentje mogen bijdragen aan een duurzame herontwikkeling van de rijk vertegenwoordigde recreatiesector op de Veluwe.”

Dit artikel verscheen in Vallei Business Magazine | Jaargang 38, nummer 3, 2022