Laatste Nieuws

BOOT tekent raamcontract gemeente Utrechtse Heuvelrug

vrijdag 27 oktober 2017

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil de wateroverlast in Amerongen aanpakken en de vuilemissie op het oppervlaktewater reduceren. Dat is goed nieuws want een duurzaam watersysteem heeft de toekomst. BOOT levert de komende jaren een breed pallet aan ingenieursdiensten voor de realisatie van deze ambitie.

De oorzaken van het overlast zijn inmiddels vastgesteld. Aan de hand daarvan is een ontwerp van de te nemen maatregelen opgesteld. De uitvoering van deze maatregelen vragen om brede kennis van zaken. De kracht van ons integrale ingenieursbureau ligt in de breedte èn de diepte. Omdat vele diensten binnen onze vier muren vertegenwoordigd zijn kunnen we snel informatie uitwisselen en daardoor ook snel handelen. We wegen grote inhoudelijke kennis af en maken dit concreet en haalbaar voor de opdrachtgever.

Wat gaan we doen?
In de komende periode gaan we onder meer aan de slag met het maken van bestekken, het organiseren van vervolgaanbestedingen en de communicatie met de vele bewoners en andere betrokkenen die te maken krijgen met de werkzaamheden. Bij dat alles voeren we intensief overleg met de opdrachtgever en andere partijen.

Onze missie in praktijk
We hebben er zin in want in dit project komt alles samen: verduurzaming, samenwerking, advisering en uitvoering. BOOT zegt respect te hebben voor de mens en zijn leefomgeving. Door op een constructieve manier te werken aan de verduurzaming van Amerongen-Oost geven we hier invulling aan.

Terug naar overzicht

William Hendriks

Meer weten? Neem gerust contact op.

Stuur een mailtje

Bel 06-10244272