Bouwmaatvoering & uitzetwerk

Ingenieurs met een verhaal

Een precieze maatvoering als basis voor het bouwproces


De maatvoering van een fundering tot een dakopbouw vraagt om precisiewerk. Een betrouwbare maatvoerder is dan van groot belang. Vooral omdat onjuiste maatvoering kan leiden tot hoge kostenposten en uitloop van werkzaamheden. Dit wil je nu juist voorkomen.

BOOT is gespecialiseerd in uiterst nauwkeurige hoofdmaatvoering en/of detailmaatvoering in de bouw, als ook binnen de woning- en utiliteitsbouw. Naast de nauwkeurige maatvoering speelt risicomanagement een belangrijke rol in onze projecten. Wanneer er sprake is van verzakkingen, scheurvormingen of van bijvoorbeeld deformaties, dan signaleren wij dit direct en geven advies in de opvolging ervan.

Bouwmaatvoering

Een precieze maatvoering vormt de basis voor het verdere bouwproces. Tot de uitvoeringsfase horen onder andere het uitzetten van de volgende onderdelen:

  • grondwerk;
  • fundering;
  • stramienlijnen;
  • palenplannen (heipalen);
  • bandrasters;
  • installatiepunten;
  • kolommen;
  • en wanden.

Naast de uitvoering regelt BOOT ook alle zaken met betrekking tot de voorbereidingsfase. Wanneer dat gewenst is, is een eventuele eindcontrole ook aan ons toe te vertrouwen. Doordat wij de maatvoering van A tot Z regelen, ontzorgen wij optimaal. Dit vormt dan ook een optimale ketensamenwerking met de ontwikkelaar, de aannemer en de opdrachtgever.

Graag delen wij onze ervaringen om je beeld te geven van onze aanpak. Daarom geven wij hieronder enkele voorbeelden van projecten weer:

Waar kunnen wij jou mee helpen?